Zpět na hlavní stránku

Projekt "Možnosti dramatické výchovy ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním"

Mgr. Miroslav Coufal, řešitel
PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D., odborný garant

První fáze - motivace - ve spolupráci s o. s. Augusto

Aktivita byla zařazena do ŠVP, neboť rozvíjí klíčové kompetence RVP v tematických okruzích osobnostní a sociální výchovy (osobnostní, sociální a morální rozvoj).

Popis:

Na pozadí dramatického, a bohužel reálného, příběhu šikany si žáci uvědomí, že podobným případům mohou předcházet anebo je podle svých možností řešit. Klíčovým pojmem tohoto semináře je proaktivita, tj. schopnost člověka jednat iniciativně a odpovědně. V modelových situacích se žáci učí tuto odpovědnost za svá rozhodnutí přebírat. Rozvíjejí svoji schopnost hledat reálná řešení konfliktních situací, učí se rozumět motivacím - příčinám jednání. Jejich vnímání situace se proměňuje a na základě sebereflexe vede k hlubšímu poznání sebe sama, svých hodnot i hodnot druhých lidí.

Realizátoři (první fáze), jimž patří poděkování:

Občanské sdružení Augusto Cílem o. s. Augusto je rozvíjet tvořivý a lidský potenciál člověka skrze nevšední divadelní zážitek . Programy stojí na bezprostřední komunikaci mezi jevištěm a hledištěm, často využívají principy interaktivního divadla. Naše projekty jsou určeny žákům a studentům všech typů škol a jiných výchovně-vzdělávacích zařízení, ale také pedagogickým pracovníkům a dalším dospělým. Nabízí podporu lidem hledajícím inspiraci, inovaci i legraci. Už jste zažili divadlo v učebně fyziky? Lektoři o. s. Augusto jsou divadelní tvůrci a pedagogové, kteří se specializují v dalších oblastech souvisejících s divadlem a výchovou - aplikovaná psychologie, rozvoj myšlení, šikana a násilí, divadelní antropologie apod. Partnery sdružení jsou Husa na provázku, Divadlo v 7 a půl, divadlo Polárka a BuranTeatr.

Kontakt:

o. s. Augusto · Závist 29, 624 00 · Brno tel.: 00420/605 128 439 ·
vas.augusto@seznam.cz · www.vasaugusto.net · IČO: 66 75 315

videoukázka 1   videoukázka 2   videoukázka 3   videoukázka 4   videoukázka 5   videoukázka 6   videoukázka 7   videoukázka 8   videoukázka 9  

top ^