Zpět na hlavní stránku

Školní družina


Provoz školní družiny

Po – Pá - 11.40 - 16.00 hodin

Platba za školní družinu

110,- Kč měsíčně

Oddělení školní družiny

1. oddělení – Sylva Klemová
2. oddělení – Mgr. Marián Marcin

Vedoucí vychovatelka – Květoslava Adamová

1. oddělení se nachází mimo budovu školy (naproti ZŠ). Toto oddělení navštěvují žáci z 1. a 2. třídy. Žákům je toto oddělení materiálově přizpůsobeno, je vybaveno hračkami, kobercem. Žáci zde mají možnost všestranného využití. Oddělení je zaměřeno především na výtvarnou a pracovní činnost, kde se žáci seznamují s novými materiály, výtvarnými technikami.

2. oddělení navštěvují žáci z 3. a 4. ročníku, kde si žáci především zdokonalují své dovednosti v pohybových a sportovních činnostech. Oddělení je vybaveno stolním fotbálkem a kulečníkem.

Režim školní družiny

Provoz ŠD po skončení vyučovací hodiny v 11.40 hodin:
11.40 – 13.00 hod. – obědy, odpočinková činnost
13.00 – 14.00 hod. – rekreační činnost
14.00 – 15.00 hod. – pravidelná (zájmová) činnost
15.00 – 15.30 hod. – příprava na vyučování
15.30 – 16.00 hod. – úklid ŠD, odchody účastníků domů

Provoz ŠD po skončení vyučovací hodiny v 12.35 hodin:
12.35 – 13.30 hod. – obědy, odpočinková činnost
13.30 – 14.15 hod. – rekreační činnost
14.15 – 15.15 hod. – pravidelná (zájmová) činnost
15.15 – 15.45 hod. – příprava na vyučování
15.45 – 16.00 hod. – úklid ŠD a odchody účastníků domů

Důležité odkazy

:: Roční plán školní družiny

:: Vnitřní řád školní družiny

:: Školní vzdělávací program pro školní družinu


<< zpět / top ^

 Akce družiny ve školním roce 2019/2020Vánoční soutěž „O nejlepší bramborový salát“

Bramborový salát Ve čtvrtek 19. 12. 2019 se uskutečnilo v 1. oddělení školní družiny předvánoční setkání s rodiči žáků v podobě soutěže „O nejlepší bramborový salát“.
Bohužel mnohým přihlášeným během předvánočních příprav „došly síly“ :-( - děti onemocněly. Pro ty nejstatečnější a nejsilnější, kterým vydržela chuť soutěžit i zdraví dětí, bylo odměnou nejen zpívání koled za doprovodu kytary pana zástupce Mgr. Zdeňka Lichtnegera, houslí pana Zdeňka Lázoka, DiS. art a flétny paní vedoucí ŠD Květy Adamové, ale i krásné předvánoční odpoledne s cukrovím, bramborovým salátem, horkým bezovým nápojem a v neposlední řadě diplomem i věcnou odměnou.
Odborná porota ve složení: pan Mgr. Z. Lichtneger a paní K. Adamová přistupovala ke svěřenému úkolu nanejvýš zodpovědně a musím říci, že jsem se s jejich verdiktem plně shodla.
První místo si salát paní Davidové Jany plně zasloužil (nakonec se ukázalo, že celý salát připravila dcera Juliana ze třídy 2.A). Na krásném druhém místě skončil salát paní Davidové Hany a třetí místo obsadil bramborový salát paní Milkowské, která si nedovede salát bez řízků představit a dodala i ty (srdečně děkujeme :-) ).
Všudypřítomní andělé a pastýři (žáci školní družiny a pozvaní hosté v kostýmech) dodávali odpoledni nevšední atmosféru. Závěrečné rozbalování dárečků, které jsme pro vybavení školní družiny po její rekonstrukci obdrželi od vedení školy, bylo tou pomyslnou třešničkou na dortu, kterou děti nečekaly a krásnou tečkou za celým odpolednem. Všem zúčastněným ze srdce děkujeme za krásné odpoledne.

Prohlédněte si fotografie!

Připravila Sylva Klemová, vedoucí učitelka 1. oddělení školní družiny
Mikulášská besídka ve školní družině

Mikuláš Letos se hlavní role Mikuláše ujal Ronaldo Makula z 2. A a musím dodat, že lepšího Mikuláše jsme ještě neviděli. Se svými pomocníky (Denisou Makulovou, Damiánem Filem z 1. třídy) zvládl odmoderovat celou besídku. Zástupce nebes zastoupily Anetka Milkowská a Izabela Horváthová z 1. třídy, peklo "reprezentovali" Kevin Horváth, Václav David z 1. třídy a Milan Svoboda z 2. A.
Všem za jejich trpělivost s "hříšníky" děkujeme a těšíme se zase za rok. :-) ...

Prohlédněte si fotografie!

Připravila Sylva Klemová, vedoucí učitelka 1. oddělení školní družiny
15. 11. 2019 – Oslava narozenin ve 2. oddělení ŠD

oslavička Náš spolužák měl narozeniny a rozhodl se ve školní družině uspořádat oslavu. Společně s rodiči a panem vychovatelem bylo vše nachystáno a oslava mohla začít. Nechyběl ani velký „sněhulákový dort“ a dětské šampaňské. I dárečky pro oslavence byly nachystány. Oslavu jsme si všichni skvěle užili, panovala zde výborná nálada. Na konci nás vzal ještě pan vychovatel do tělocvičny, kde jsme si zahráli několik her.


Prohlédněte si fotografie!Zapsala: Květoslava Adamová, vedoucí ŠD22. 10 2019 – Kreslení na chodníku – 1. oddělení ŠD

čmariky Byl krásný říjnový den, tak jsme se rozhodli, že nebudeme kreslit ve třídě, ale že předvedeme naše „výtvarné umění“ před naší školou a zároveň zkrášlíme vstup do školy. Každý jsme se snažili nakreslit co nejlepší obrázek. Naši snahu chválili kolemjdoucí učitelé, žáci i rodiče.


Prohlédněte si fotografie!Zapsala: Květoslava Adamová, vedoucí ŠD


Akce roku 2018/2019

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v minulém roce...

Akce roku 2017/2018

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...

Akce roku 2016/2017

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...

Akce roku 2015/2016

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...

Akce roku 2014/2015

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...

Akce roku 2013/2014

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...

Akce roku 2012/2013

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...

Akce roku 2011/2012

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...

Akce roku 2010/2011

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...

Akce roku 2009/2010

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...

Akce roku 2008/2009

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...

<< zpět / top ^