Zpět na hlavní stránku

Sociální pedagog

Tel.: 533 433 612

Konzultační hodiny:
Mgr. Hana Hadrabovástředa13:00 - 15:00 h(1. patro - pracovna ŠPP)hadrabova@zskrenova.cz
Mgr. Tomáš Šujanstředa13:00 - 15:00 h(1. patro - pracovna ŠPP)sujan@zskrenova.cz


Náplň činnosti sociálního pedagoga:
  • spolupracuje na realizaci příležitostných tématických programů zaměřených na prevenci soc.-pat. jevů
  • pomáhá při rozvoji žáků v oblasti osobnostní a sociální výchovy
  • spolupracuje s obecními a městskými úřady, zdravotnickými zařízeními, policií, soudy, státními zastupitelstvími a dalšími zainteresovanými orgány a organizacemi
  • provádí sociálně právní poradenství a sociální terapii s problémovými jedinci
  • zprostředkovává pomoc odborných poradenských a zdravotnických pracovišť a jiných odborných zařízení
  • vytváří podmínky pro navázání kontaktu a pomáhajícího vztahu s rodinami v oblasti vzdělávání, spolupráce s rodinou (koordinace terénních pracovníků)
  • zaměřuje se na včasné odhalení ohrožených dětí (izolace, týrání, zanedbávání, sociálně patologické jevy, kriminalita, ...)
  • poskytuje pomoc rodinám, ve kterých nejsou podmínky pro domácí přípravu dětí do školy (zprostředkování přípravy na vyučování, přijímací zkoušky)
  • podílí se na organizaci kariérového poradenství, spolupracuje s třídními učiteli, učiteli, asistenty, žáky, rodiči, úřady práce a organizacemi, které se zabývají kariérovým poradenstvím (IQ Roma servis, Drom – romské středisko)
  • pomáhá žákům v procesu přípravy na přijímací řízení (agenda spjatá s přijímacím řízením – přihlášky, zápisové lístky, ...)

Sociální pedagogové pracují na naší škole díky projektům KŘENKA - zážitkem k inkluzi, CZ.1.07/1.2.00/27.0012 a Model komunitního a inkluzivního vzdělávání pro základní školy hlavního vzdělávacího proudu, CZ.1.07/1.2.17/01.0013. Tyto projekty jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

<< zpět / top ^