Zpět na hlavní stránku

Aktuality

:: Používejte EDOOKIT -- vždy aktuální informace, aktuální rozvrhy, známky, přehled docházky... ::Informace k testování  ::  aktualizováno 19. 1. 2022

Vážení rodiče, milí žáci,
rádi bychom Vás informovali o průběhu testování od 17. 1. 2022.


:: Informační leták pro rodiče /klikni/.

Od pondělí 17. 1. 2022 probíhá testování 1x týdně - a to každé pondělí.
Testují se všichni žáci, tedy i ti, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

Není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.

"Jestliže bude mít ve třídě někdo pozitivní výsledek pondělního antigenního testu, pak tento žák odchází okamžitě domů a musí jít na kontrolní PCR test (žádanka přijde do 24 hod. zákonnému zástupci formou SMS). Pozitivně testovaný žák následně postupuje podle pokynů KHS.
Zbytek třídy se učí "normálně", protože od příchodu do školy až do doby testování mají všichni povinně roušky/respirátory, proto následně nemusí do karantény!"

Výsledek kontrolního PCR testu:
:: je-li pozitivní - tuto skutečnost oznámíte škole a svému dětskému lékaři, který nařídí žáku izolaci - žák zůstává doma dle pokynů lékaře minimálně po dobu 5-ti dnů a osoby ve společné domácnosti (i očkovaní a po nemoci) mají 5-denní karanténu - opět přesné instrukce předá lékař nebo KHS. Po ukončení izolace/karantény (podrobně Vás instruuje KHS, nebo dětský lékař) se žák vrací do školy a ještě po dobu následujících 5-ti dnů se pohybuje ve škole v roušce (preventivní opatření).

:: je-li negativní - žák se vrací do školy - při příchodu předloží výsledek negativního PCR testu.


Informace k přijímacímu řízení

Vážení rodiče, milí žáci,
prosíme, seznamte se s níže uvedeným dokumentem!


:: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Pracovní nabídka  ::  aktualizace 18. 11. 2021

Ředitel Základní školy a mateřské školy Brno, Křenová 21, p. o. hledá kvalifikované pedagogy na tyto pozice:

  • asistent pedagoga,
  • učitel prvního stupně ZŠ,
  • učitel anglického jazyka,
  • učitel matematiky, fyziky.

Své nabídky zasílejte na adresu zskrenova@zskrenova.cz, popř. telefonicky na tel. čísle: 533433611.

Školní systém EDOOKIT  ::  aktualizováno 19. 9. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
seznamte se se školním systémem, začněte jej používat! Bude se Vám líbit!!!


Co získáte:
:: aktuální rozvrh vašich dětí;
:: známky ze všech předmětů;
:: přehled absence;
:: efektivní komunikaci s učiteli;
:: funguje v počítači, ale i v mobilu;
:: a mnohem více!

Přijďte na třídní schůzky. Připravovaná školení. Domluvte si individuální konzultace.

Návod pro práci s Edookitem zde!

Webová adresa: https://zskrenova.edookit.net

Dřívější články

/klikni/

top ^