Zpět na hlavní stránku

Aktuality

Seznam pomůcek pro prvňáčky naleznete zde :-)

Výsledky zápisu do 1. třídy  ::  vloženo 6. 5. 2017

Prohlédněte si výsledek zápisu do 1. třídy pro školní rok 2017/2018.
Výsledky naleznete zde!

Fotografie ze zápisu si prohlédněte zde!

Zápis do 1. třídy  ::  vloženo 28. 3. 2017

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
informujeme vás, že zápis pro školní rok 2017/2018 bude ve dnech 7. a 21. dubna 2017 a to v době od 13 do 17 hodin.


Důležité:
I letos probíhá v Brně elektronický zápis do 1. tříd - na adrese: http://zapisdozs.brno.cz
Zde si můžete vyplnit elektronickou žádost k přijímacímu řízení!

Dále přineste:
• rodný list dítěte;
• platný doklad totožnosti zákonného zástupce, ze kterého je možno ověřit trvalé bydliště zákonného zástupce (platný občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu);
• vytištěnou žádost k přijímacímu řízení;
• má-li žák jiné trvalé bydliště než zákonný zástupce, pak také potvrzení dokládající toto trvalé bydliště dítěte;
• byl-li žákovi udělen v loňském roce odklad školní docházky, pak také rozhodnutí o udělení odkladu.

Podívejte se na fotografie z loňského zápisu.
Důležité informace k zápisu do MŠ  ::  vloženo 1. 3. 2017

Vážení rodiče,
přinášíme upřesňující informace k zápisu do MŠ - termíny vydávání a sběru přihlášek; přinášíme stručný popis naší MŠ,...


Více informací naleznete zde!
Povinné předškolní vzdělávání - čtěte!

Zapsala: Věra Škvařilová, vedoucí učitelka v MŠ


Prohlédněte si fotografie z akce!

Zápis do 1. třídy  ::  vloženo 20. 1. 2017

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
informujeme vás, že zápis pro školní rok 2017/2018 bude ve dnech 7. a 21. dubna 2017 a to v době od 13 do 17 hodin.


Důležité:
I letos bude v Brně probíhat elektronický zápis do 1. tříd - na adrese: http://zapisdozs.brno.cz
Bližší informace k elektronickému zápisu budou zveřejněny k 1. 3. 2017.

Podívejte se na fotografie z loňského zápisu.
Zápis do MATEŘSKÉ ŠKOLY Mlýnská 27  ::  vloženo 13. 1. 2017

Přijímací řízení do mateřské školy Mlýnská 27 - pro školní rok 2017/2018 - proběhne opět za elektronické podpory Magistrátu města Brna.
Více informací o zápisu a samotné MŠ Mlýnská 27 naleznete zde!

Akce školy ve fotografii  ::  vloženo 12. 1. 2017
Podívejte se na fotografie z konce kalendářního roku 2016!
Realizace "Šablon 1"  ::  vloženo 3. 1. 2017
Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva má za cíl podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a také podporovat společné vzdělávání.

Celý článek a vše o projektu naleznete zde!

Další partnerský projekt "Kreativní partnerství"  ::  vloženo 3. 1. 2017
Projekt pilotně zavádí na ZŠ a SŠ bez maturitní zkoušky program Kreativní partnerství, který nastavuje systém spolupráce umělců s učiteli na přípravě i realizaci výuky prostřednictvím kreativních metod využívajících umění. Rozvíjí klíčové kompetence, funkční gramotnost, motivaci žáků a zlepšuje sociální klima tříd. Efektivita programu je podpořena akčním výzkumem. Projekt podpoří více než 1000 žáků, z toho nejméně 290 žáků ze sociálně znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí. Celkem se do realizace projektu zapojí 55 tříd z 13 škol z celé ČR.

Celý článek a vše o projektu naleznete zde!

Naše škola je zapojena do projektu "GRAMMY"  ::  vloženo 1. 12. 2016
Projekt svými aktivitami při vytváření podmínek pro kvalitnější podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s akcentem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí přispěje k rozvoji klíčových kompetencí žáků potřebných k uplatnění v životě.
Aktivity projektu vychází z aktuálních potřeb škol ze tří krajů (Moravskoslezský, Jihomoravský, Olomoucký), které se dlouhodobě věnují vzdělávání žáků cílové skupiny a zároveň ve volnočasových aktivitách spatřují možnost rozvíjet u těchto žáků takové dovednosti a znalosti, které následně uplatní ve výuce, čímž dochází ke zlepšení jejich vzdělávacích výsledků.

Celý článek a vše o projektu naleznete zde!

Navštivte fotogalerii...  ::  vloženo 26. 11. 2016

Podívejte se na fotografie ze života školy...

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
ředitel školy vyhlašuje na pátek (18. 11.) v souladu s § 24, odst. 2 Zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, volný den pro žáky z organizačních a provozních důvodů.
Děkujeme za pochopení!

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
oznamujeme vám, že od úterý 8. 11. 2016 začíná stravování vašich dětí v rámci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách v Jihomoravském kraji“ (stravování ve školách zdarma).
Více informací naleznete zde!

Prohlédněte si fotografie z akce!

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
ředitel školy vyhlašuje na pondělí (24. 10.) a úterý (25. 10.) v souladu s § 24, odst. 2 Zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, volné dny pro žáky z organizačních a provozních důvodů.
Ve středu a ve čtvrtek následují podzimní prázdniny. V pátek "Den vzniku samostatného českoslovenksého státu" (Státní svátek).
Děkujeme za pochopení!

První den ve škole  ::  vloženo 26. 9. 2016

Cestička do školy známě se vine,
hezčí je, krásnější, než všecky jiné.
Douška a šalvěje kolem ní voní,
nikde se nechodí tak, jako po ní.

Prohlédněte si fotografie ze začátku nového školního roku 2016 - 2017.

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
ředitel školy vyhlašuje na pátek 7. 10. 2016 v souladu s § 24, odst. 2 Zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, volný den pro žáky z organizačních a provozních důvodů. V tento den budou ve škole zřízeny volební místnosti pro krajské volby a referendum.
Děkujeme za pochopení!

Zájmová činnost ve školním roce  ::  vloženo 20. 9. 2016

Vážení rodiče,
v letošním školním roce jsme pro vaše děti připravili celou řadu zájmových aktivit. Děti mohou sportovat, zpívat, hrát deskové hry, učit se něčemu novému, relaxovat... Záleží jen na vás, jakou činnost vašim dětem dopřejete :-).
Pod článkem naleznete přehled aktivit a přihlášku. Tu musíte vyplnit a co nejdříve odevzdat lektorovi. Veškeré kroužky jsou zdarma!

Kompletní seznam zájmových aktivit naleznete ZDE!

Přihlášku si stáhnete ZDE!

Informační brožura  ::  vloženo 20. 9. 2016

Vážení rodiče a příznivci školy,
zde si můžete stáhnout informační brožuru naší školy.
Najdete v ní základní informace.
Pro stažení klikněte zde!
Klikni do obrázku pro zvětšení.

Plánovací kalendář na školní rok 2016 - 2017  ::  vloženo 20. 9. 2016

Opět Vám nabízíme přehledný plánovací kalendář.
Najdete v něm vyznačené svátky, prázdniny a jiné důležité akce.


Pro větší zobrazení klikněte do obrázku.

Než budeme mít nové fotografie, podívejte se na 1. 9. 2015!

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
rádi bychom vás informovali o výuce v týdnu od 1. 9. do 2. 9. 2016.

I. stupeň:
Čt 1. 9. :: 1 hod. (do 8:45)
Pá 2. 9. :: 2 hod. (do 9:40)

II. stupeň:
Čt 1. 9. :: 1 hod. (do 8:45)
Pá 2. 9. :: 3 hod. (do 10.45)


Informace ke školním pomůckám obdrží děti v prvních dnech školy.

Třídní schůzky se uskuteční v úterý 20. 9. 2016 od 15.30 hodin!!!

Prosíme rodiče, aby se seznámili se školním řádem: skolnirad.pdf

Dřívější články

/klikni/

top ^