Zpět na hlavní stránku

Aktuality

Informace k závěru školního roku 2019/2020  ::  vloženo 17. 6. 2020

Vážení zákonní zástupci, vážení rodiče,
závěrečné vysvědčení za školní rok 2019/2020 se bude vydávat v pátek 26. 6. 2020 od 10 do 10,15 hodin.


Vysvědčení budou třídní učitelé vydávat na pozemcích školy:
:: Pozemek fary (vedle školy):
Třídy: 1. A, 2. A, 3. B a 4. B

:: Pozemek školní družiny (vedle kostela vpravo):
Třídy: 2. B, 3. A, 4. A, 5. A a 5. B

:: Hříště na Mlýnské 27:
Všechny třídy II. stupně

V případě nepříznivého počasí bude vysvědčení nachystáno k vyzvednutí ve vrátnici školy v pátek 26. 6. od 10 do 11 hodin.
Vysvědčení si můžete vyzvednout také v pondělí 29. 6. a v úterý 30. 6. 2020 vždy od 9 do 11 hodin na vrátnici školy.

Focení třídních kolektivů za školní rok 2019/2020 proběhne na začátku září školního roku 2020/2021.

vedení školy

Důležité informace  ::  vloženo 16. 6. 2020

1) ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY
Žákovské knížky můžete donést do školy v úředních dnech /pondělí, středa/ nebo v den vydávání vysvědčení /26. 6./.
2) CVIČEBNÍ ÚBORY a OSOBNÍ POMŮCKY
Cvičební úbory, přezůvky, výtvarné potřeby si můžete vyzvednout v úředních dnech /pondělí, středa/, popř. po domluvě s třídním učitelem.
3) ÚŘEDNÍ DNY DO KONCE ŠKONÍHO ROKU
:: pondělí 22. 6. a středa 24. 6. /od 9 do 11 hodin/
:: pátek 26. 6. /od 10 do 12 hodin/
:: pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. /od 9 do 11 hodin/

Informace o výuce v posledním týdnu školy  ::  vloženo 16. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci!
Od pondělí 22. 6. 2020 výuka v přípravných třídách, na I. a II. stupni ZŠ již neprobíhá. Mateřská škola na Mlýnské 27 reaguje na zájem rodičů.

vedení školy

Závěrečné hodnocení žáků za 2. pololetí  ::  aktualizováno 10. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci...

Hodnocení na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 se bude řídit Vyhláškou č. 211/2020 Sb. /klikni pro zobrazení/.
Hodnocení zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit školní vzdělávací program pro tento školní rok.
Závěrečné hodnocení zohlední:
• podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020);
• podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky;
• podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu);
• podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Od pondělí 8. 6. se mohou zákonní zástupci, popř. samotní žáci, seznámit s návrhem hodnocení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Tyto známky budou navrženy v souladu s výše uvedeným doporučením.
V případě, že nebudete s navrženou známkou souhlasit, domluvte si s příslušným vyučujícím setkání v úředních hodinách školy (pondělí a středa vždy v době od 9 do 11 hodin, mobil 737 451 338). Žákovi může být zadána práce, případně se domluví s vyučujícím, jakým jiným způsobem si bude moci známku opravit. Žáci budou na vysvědčení hodnoceni známkou. Žáci, kteří nebudou z některého z předmětu hodnoceni (NH), budou moci vykonat náhradní hodnocení v posledním srpnovém týdnu, popř. v měsíci záři. Bližší informace budou předány společně s vysvědčením.

Vydávání vysvědčení
Vysvědčení bude předáváno v pátek 26. června 2020 od 10 hodin. Podrobnější informace budou včas zveřejněny na webových stránkách školy.
Změnou vyhlášky č. 353/2016 Sb. MŠMT se dále stanoví, že vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021 a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce.

Volné dny pro žáky
Ředitel ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 oznamuje, že vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, volný den pro žáky na pondělí 29. června 2020 a úterý 30. června 2020 – z provozních a organizačních důvodů.

vedení školy

Výuka na druhém stupni ZŠ  ::  vloženo 8. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci :-)
...8. 6. začínáme i na druhém stupni!
Výuka na II. stupni (6. - 8. ročník) probíhá od pondělí do středy v době od 8.00 do 10.45 hodin.
Žáci musí dodržovat hygienická pravidla - viz texty níže.

vedení školy

Výsledky zápisu do 1. třídy  ::  aktualizováno 8. 6. 2020

Prohlédněte si výsledek zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021.
Aktuální výsledky na www.zapisdozs.brno.cz
nebo také zde.

Seznam pomůcek pro prvňáčky naleznete zde!

Informace o výuce - červen  ::  aktualizováno 29. 5. 2020

Vážení rodiče, milí žáci :-)
Od pondělí 1. 6. 2020 v době od 8.00 do 10.45 hodin začíná dobrovolná výuka pro žáky těchto tříd: 2. B, 3. B, 4. B a 5. B

Dále od pondělí 8. 6. 2020 v době od 8.00 do 10.45 hodin začíná dobrovolná výuka/konzultace pro žáky druhého stupně.
Prosíme rodiče těchto žáků (6. až 8. ročník), aby účast svých dětí nahlásili škole - buď osobně nebo na tel. číslech 533 433 611, 737 451 338.

Podmínkou pro vpuštění do školy je:
:: Podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
:: Tělesná teplota pod 37 stupňů Celsia (bude měřena při vstupu do budovy).
:: Rouška na obličeji + náhradní rouška.
:: Dodržování hygienických zásad.
:: Včasný příchod (do 8.00 hodin) a odchod žáků (10.45 hodin).
Společně to zvládneme :-)

Pro žáky, kteří do školy nenastoupí, se i nadále připravuje a průběžně vydává učivo. Vyzvednout si jej můžete v úředních dnech pondělí a středa v době od 9 do 11 hodin.
V této době lze také vrátit již vypracované učivo ke kontrole.


V pracovních dnech v době od 9 do 12 hodin můžete volat na telefonní číslo 737 451 338.

vedení školy

Elektronické materiály  ::  aktualizováno 21. 5. 2020

Vážení rodiče,
Milí žáci,
pokud si nemůžete vyzvednout studijní materiály v uvedené dny ve škole, můžete si je stáhnout zde.


Vzdělávání zábavnou formou:

Přehled odkazů na ANGLIČTINU/němčinu on-line :: připravil P. Oliva ::

Výukové materiály od firmy DIDAKTA :: Přihlašovací údaje naleznete ZDE!

V případě dotazů pište na výše uvedené e-maily třídních učitelů, popř. lichtneger/zavináč/zskrenova.cz.
V pracovních dnech v době od 9 do 12 hodin můžete volat na telefonní číslo 737 451 338.

Informace o provozu školy  ::  vloženo 21. 5. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, informujeme Vás...
Výuka pro přihlášené žáky začíná v pondělí 25. května 2020 v 8 hodin.
Podmínkou pro vpuštění do školy je:
:: Podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
:: Tělesná teplota pod 37 stupňů Celsia (bude měřena při vstupu do budovy).
:: Rouška na obličeji + náhradní rouška.
:: Dodržování hygienických zásad.
:: Včasný příchod (do 8.00 hodin) a odchod žáků (10.45 hodin).
Společně to zvládneme :-)

Pro žáky, kteří do školy nenastoupí, se od pondělí 25. 5. vydává nové učivo. Vyzvednout si jej můžete v úředních dnech pondělí a středa v době od 9 do 11 hodin.
V této době lze také vrátit již vypracované učivo ke kontrole.


V pracovních dnech v době od 9 do 12 hodin můžete volat na telefonní číslo 737 451 338.

vedení školy

Informace pro rodiče  ::  vloženo 6. 5. 2020

Vážení rodiče,
od pondělí 25. 5. bude opět možné dobrovolně navštěvovat školní vyučování. Záleží na rozhodnutí zákonných zástupců.


  • Výuka v prvním týdnu bude trvat 3 vyučovací hodiny – od 8 do 10,45 hodin. Mimo provoz bude školní jídelna i školní družina.

  • Pokud se rozhodnete poslat své dítě do školy, musíte odevzdat do pátku 22. 5. 2020 vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Toto čestné prohlášení si můžete vyzvednout v úřední dny - pondělí a středa od 9 do 11 hodin nebo stáhnout zde!.

  • Žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení použité roušky.

  • Ve škole budou dodržována požadovaná hygienická opatření.

  • Žáky budete předávat do školy i vyzvedávat obvyklým způsobem. Neúčast žáka též omluvíte obvyklým způsobem.

  • Skupinu žáků, kteří přijdou v pondělí 25. 5., není možno měnit. Žáky není možno později doplňovat.


V pracovních dnech v době od 9 do 12 hodin můžete volat na telefonní číslo 737 451 338.

vedení školy

Nabídka doučování  ::  vloženo 23. 4. 2020

Nezisková organizace IQ Roma servis nabízí žákům naší školy doučování, popř. pomoc např. při komunikaci se školou či jinými institucemi.
V případě Vašeho zájmu, prosím, kontaktujte zaměstnance školy na tel. čísle 737 451 338 nebo na email samankova/zavináč/zskrenova.cz.

Důležité informace k zápisu do MŠ  ::  vloženo 10. 4. 2020

Vážení rodiče,
aktuální informace k zápisu do mateřských škol naleznete na níže uvedeném odkazu.


Klikněte na tento odkaz - zapisdoms.brno.cz


Informace MŠMT - Opatření k organizaci zápisů do mateřských škol:
Celý dokument naleznete ZDE!

Shrnutí:
- Povinnost doložit řádné očkování dítěte: Stačí čestné prohlášení o očkování (Formulář ZDE!) + prostá kopie očkovacího průkazu (Kontrola dle Očkovacího kalendáře ZDE!, doklad o zdravotním stavu dítěte nebude vyžadován.
- Ověřování trvalého pobytu nespádových dětí bude probíhat formou čestného prohlášení zákonných zástupců. (Formulář ZDE!)
- Termín vydávání přihlášek: 1. až 30. dubna 2020
- Termín sběru přihlášek: 4. a 5. května 2020.

Vždy v době od 13 do 16 hodin.
Telefon MŠ Mlýnská 27: 533 433 629


Úřední dny v MŠ Mlýnská 27:
úterý /21. 4./ a čtvrtek /23. 4./ od 13 do 16 hodin
Pro rodiče, kteří nemají možnost elektronického zápisu!


V pracovních dnech v době od 9 do 12 hodin můžete volat na telefonní číslo 737 451 338.

Informace o provozu školy  ::  vloženo 9. 4. 2020

Vážení návštěvníci stránek,
informujeme vás, že ÚŘEDNÍ HODINY jsou každé pondělí a středu v době od 9 do 11 hodin.

V této době lze vyzvedávat učební materiály pro žáky a vrátit již vypracované.

V pracovních dnech v době od 9 do 12 hodin můžete volat na telefonní číslo 737 451 338.

vedení školy

Dřívější články

/klikni/

top ^