Zpět na hlavní stránku

Aktuality

GDPR :: Ochrana osobních údajů  ::  vloženo 22. 5. 2017

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též GDPR) je EU legislativa, která vstoupí v účinnost dne 25. 5. 2018.
Cílem této právní normy je maximálně chránit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.
Toto nařízení se týká i naší školy. Proto jsme pro vás připravili speciální sekci GDPR. Více informací o GDPR naleznete zde.

Seznam pomůcek pro prvňáčky naleznete zde :-)

Přijďte se podívat na hudební festival. Skupina BONGÁČI vystoupí v programu!

Výsledky zápisu do 1. třídy  ::  vloženo 6. 5. 2018

Prohlédněte si výsledek zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018/2019.
Výsledky naleznete zde!

Zápis do 1. třídy  ::  aktualizováno 24. 3. 2018/vloženo 20. 2. 2018

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
informujeme vás, že zápis pro školní rok 2018/2019 bude ve dnech 6. a 20. dubna 2018 a to v době od 14 do 17 hodin.


Důležité:
I letos probíhá v Brně elektronický zápis do 1. tříd - na adrese: http://zapisdozs.brno.cz
Zde si můžete vyplnit elektronickou žádost k přijímacímu řízení!

Dále přineste:
• rodný list dítěte;
• platný doklad totožnosti zákonného zástupce, ze kterého je možno ověřit trvalé bydliště zákonného zástupce (platný občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu);
• vytištěnou žádost k přijímacímu řízení;
• má-li žák jiné trvalé bydliště než zákonný zástupce, pak také potvrzení dokládající toto trvalé bydliště dítěte;
• byl-li žákovi udělen v loňském roce odklad školní docházky, pak také rozhodnutí o udělení odkladu.

Podívejte se na fotografie z loňského zápisu.Zapsal: Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele


Důležité informace k zápisu do MŠ  ::  vloženo 20. 2. 2018

Vážení rodiče,
přinášíme upřesňující informace k zápisu do MŠ - termíny vydávání a sběru přihlášek; přinášíme stručný popis naší MŠ.


Klikněte na tento odkaz - zapisdoms.brno.cz

Zapsal: Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele


Pracovní nabídka  ::  aktualizace 9. 2. 2018

Ředitel Základní školy a mateřské školy Brno, Křenová 21, p. o. hledá kvalifikované pedagogy na tyto pozice:

  • asistent pedagoga,
  • učitel prvního stupně ZŠ,
  • učitel anglického jazyka.

Své nabídky zasílejte na adresu zskrenova@zskrenova.cz, popř. telefonicky na tel. čísle: 533433611.

Výsledky voleb do školské rady  ::  vloženo 15. 11. 2017

Volby do školské rady dopadly následovně:
Z řad pedagogických pracovníků byla zvolena Mgr. Ludmila Kovářová, z řad zákonných zástupců nezletilých žáků byla zvolena paní Pavla Kakurová a jako zástupce městské části Mgr. Monika Syrovátková.
Více informací o školské radě naleznete zde.

Navštivte fotogalerii...  ::  vloženo 31. 10. 2017

Podívejte se na fotografie ze života školy...

Volby do školské rady  ::  vloženo 30. 10. 2017

Ředitel Základní školy a mateřské školy Brno, Křenová 21, p. o. vyhlašuje v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY.

Volby se uskuteční v den konání hovorových hodin v budově školy Křenová 21 dne 14. 11. 2017 od 15,30 do 16,30 hod.
Volby proběhnou tajným hlasováním.
Kandidátní listina z řad zákonných zástupců žáků zde!
Pro více informací klikněte zde!

Článek k akci a fotografie naleznete zde!

Volby do školské rady  ::  vloženo 9. 10. 2017

Ředitel Základní školy a mateřské školy Brno, Křenová 21, p. o. vyhlašuje v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY.

Volby se uskuteční v den konání hovorových hodin v budově školy Křenová 21 dne 14. 11. 2017 od 15,30 do 16,30 hod.
Volby proběhnou tajným hlasováním. Zákonní zástupci nezletilých žáků předávají návrhy kandidátů s jejich adresou, kteří s kandidaturou souhlasí, v uzavřené obálce do schránky školy do 27. 10. 2017.
Pro více informací klikněte zde!
Kandidátní lístek stáhnete zde!

Zájmová činnost ve školním roce  ::  vloženo 8. 10. 2017

Vážení rodiče,
i v letošním školním roce jsme pro vaše děti připravili celou řadu zájmových aktivit. Děti mohou sportovat, zpívat, tančit, hrát deskové hry, učit se něčemu novému, relaxovat... Záleží jen na vás, jakou činnost vašim dětem dopřejete.
Pod článkem naleznete přehled aktivit. Veškeré kroužky jsou zdarma! Více informací obdržíte na třídních schůzkách nebo hovorových hodinách.

Kompletní seznam zájmových aktivit naleznete ZDE!

Informační brožura  ::  vloženo 23. 9. 2017

Vážení rodiče a příznivci školy,
zde si můžete stáhnout informační brožuru naší školy.
Najdete v ní základní informace.
Pro stažení klikněte zde!
Klikni do obrázku pro zvětšení.

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
rádi bychom vás informovali o výuce v týdnu od 4. 9. do 8. 9. 2017.


I. stupeň (1. až 5. ročník)
Po 4. 9. - 1 hod. (do 8:45)
Út 5. 9. - 2 hod. (do 9:40)
St 6. 9. - Přípravka, 1. a 2. tř. 2 hod. (do 9:40); 3. - 5. tř. 3 hod. (do 10:45)
Čt 7. 9. - Přípravka, 1. a 2. tř. 3 hod. (do 10:45); 3. - 5. tř. 4 hod. (do 11:40)
Pá 8. 9. - Přípravka, 1. a 2. tř. 3 hod. (do 10:45); 3. - 5. tř. 4 hod. (do 11:40)


II. stupeň (6. až 9. ročník)
Po 4. 9. - 1 hod. (do 8:45)
Út 5. 9. - 3 hod. (do 10:45)
St 6. 9. - 4 hod. (do 11:40)
Čt 7. 9. - 4 hod. (do 11:40)
Pá 8. 9. - 4 hod. (do 11:40)


Informace ke školním pomůckám obdrží děti v prvních dnech školy.

Třídní schůzky se uskuteční v úterý 19. 9. 2017 od 15.30 hodin!!!

Prosíme rodiče, aby se seznámili se školním řádem: skolnirad.pdf

Plánovací kalendář na školní rok 2017 - 2018  ::  vloženo 3. 9. 2017

Opět Vám nabízíme přehledný plánovací kalendář.
Najdete v něm vyznačené svátky, prázdniny a jiné důležité akce.


Pro větší zobrazení klikněte do obrázku.

Dřívější články

/klikni/

top ^