Zpět na hlavní stránku

Aktuality

:: Podzimní prázdniny --- 26. 10. - 30. 10. 2020 ::


Prosba ministra školství  ::  vloženo 23. 10. 2020

Vážení rodiče,
jelikož epidemiologická situace není v současné době nijak příznivá a návrat Vašich dětí do školy je zatím zřejmě nejistý, obrací se na nás pan ministr Robert Plaga o předání informací všem žákům, jak se správně chovat ve dnech volna. Seznamte, prosím, své děti s obsahem tohoto sdělení.

:: Leták pro 1. stupeň
:: Leták pro 2. stupeň
:: Doporučené odkazy

Omezení provozu MŠ Mlýnská 27  ::  vloženo 20. 10. 2020

Vážení rodiče,
oznamujeme, že od 22. 10. 2020 do 30. 10. 2020 bude přerušen provo MŠ Mlýnksá 27. Na uvedenou dobu není přihlášeno žádné dítě.
V případě dotazů pište vedoucí paní učitelce Věře Škvařilové. E-mail: skvarilova/zavinac/zskrenova.cz

AKTUÁLNÍ INFORMACE K OPATŘENÍM COVID-19


Vážení rodiče,
a všechno je jinak... Dle usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 upravujeme výuku následovně:


Od 15. 10. 2020 do 23. 10. 2020:
Mateřská škola - v běžném provozu/bez omezení
Školní družina - uzavřena
Přípravné třídy - distanční výuka - žáci jsou doma
1. A - distanční výuka - žáci jsou doma
1. B - distanční výuka - žáci jsou doma
2. třída - distanční výuka - žáci jsou doma
3. A - distanční výuka - žáci jsou doma
3. B - třída zřízená dle § 16 odst. 9 ŠZ - výuka dle rozvrhu do 11.40 hodin
4. A - distanční výuka - žáci jsou doma
4. B - třída zřízená dle § 16 odst. 9 ŠZ - výuka dle rozvrhu do 11.40 hodin
5. A - distanční výuka - žáci jsou doma
5. B - distanční výuka - žáci jsou doma
6. A - distanční výuka - žáci jsou doma
6. B - třída zřízená dle § 16 odst. 9 ŠZ - výuka dle rozvrhu do 11.40 hodin
7. A - distanční výuka - žáci jsou doma
7. B - třída zřízená dle § 16 odst. 9 ŠZ - výuka dle rozvrhu do 11.40 hodin
8. + 9. B - třída zřízená dle § 16 odst. 9 ŠZ - výuka dle rozvrhu do 11.40 hodin
8. A - distanční výuka - žáci jsou doma
9. A - distanční výuka - žáci jsou doma

DOUČOVATELÉ - materiály ke stažení

Materiály k distanční/domácí výuce jsou k dispozici od čtvrtka 15. 10. 2020 od 8 do 15 hodin na vrátnici školy /obálky s učivem/ a následně každý pracovní den. Učivo je k dispozici také na webových stránkách školy - interaktivní odkazy tříd - viz výše.

Podzimní prázdniny pro všechny žáky budou od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020

Informační brožura  ::  vloženo 18. 10. 2020

Milí návštěvníci stránek,
zde si můžete stáhnout informační brožuru naší školy.
Najdete v ní základní informace.
Pro stažení klikněte zde!

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19


Vážení rodiče,
z důvodu nařízení Vlády České republiky upravujeme výuku následovně:


Týden od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020:
Mateřská škola - v běžném provozu/bez omezení
Školní družina - v běžném provozu
Přípravné třídy - v běžném provozu
1. A - výuka dle rozvrhu
1. B - výuka dle rozvrhu
2. třída - výuka dle rozvrhu
3. A - výuka dle rozvrhu
3. B - výuka dle rozvrhu
4. A - výuka dle rozvrhu
4. B - výuka dle rozvrhu
5. A - výuka dle rozvrhu
5. B - výuka dle rozvrhu
6. A - výuka dle rozvrhu
6. B - výuka dle rozvrhu
7. A - výuka dle rozvrhu
7. B - výuka dle rozvrhu
8. + 9. B - výuka dle rozvrhu
8. A - DISTANČNÍ VÝUKA - žáci se vzdělávají doma! Učivo naleznete ZDE!
9. A - DISTANČNÍ VÝUKA - žáci se vzdělávají doma! Učivo naleznete ZDE!
Materiály k distanční/domácí výuce budou k dispozici v úterý 13. 10. 2020 od 8 do 15 hodin na vrátnici školy /obálky s učivem/ a na webových stránkách školy.

Další opatření: Dočasně se ruší veškeré kroužky. Třetí ročníky nechodí na plavání. V hodinách hudební výchovy se nezpívá. Tělesná výchova pouze pro žáky 1. - 5. ročníku. V jídelně sedí žáci maximálně po 4. Dodržujeme zvýšenou hygienu.

V týdnu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 se budou distančně/z domu/ vzdělávat tyto třídy: 6. A a 7. A.

Podzimní prázdniny pro všechny žáky budou od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020

Volby do školské rady  ::  vloženo 6. 10. 2020

Ředitel Základní školy a mateřské školy Brno, Křenová 21, p. o. vyhlašuje v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY.

Volby se uskuteční v den konání hovorových hodin v budově školy Křenová 21 dne 24. 11. 2020 od 15,30 do 16,30 hod.
Volby proběhnou tajným hlasováním. Zákonní zástupci nezletilých žáků předávají návrhy kandidátů s jejich adresou, kteří s kandidaturou souhlasí, v uzavřené obálce do schránky školy do 6. 11. 2020.
Pro více informací klikněte zde!
Kandidátní lístek stáhnete zde!

Dřívější články

/klikni/

top ^