Zpět na hlavní stránku

Přípravný ročník 2019 - 2020


Nový školní rok 2019/2020 v přípravném ročníku

V letošním školním roce máme opět dvě přípravné třídy se sídlem v budově MŠ na Mlýnské 27. Do každé z nich pravidelně dochází kolem deseti dětí mezi pátým a šestým rokem věku. O děti se starají paní učitelky Mgr. Hana Svobodová a Mgr. Hana Hadrabová spolu s asistentkou pedagoga Kristýnou Kakurovou. Obě třídy úzce spolupracují na projektech zážitkového učení, v hodinách pohybové výchovy, při společných vycházkách či návštěvách kulturních akcí a pobytu dětí na školní zahradě.
Při každodenní práci s dětmi ve třídě dodržujeme stanovený režim dne, který je rozdělen do čtyř částí – volná hra a individuální práce s dětmi, pohybová výchova, řízená výchovně-vzdělávací činnost a volitelné aktivity na školní zahradě. Jednotlivé aktivity jsou zaměřeny na rozvoj všech dovedností potřebných pro úspěšné zahájení školní docházky a jsou voleny s ohledem na individuální úroveň dětí. Témata výuky se v průběhu roku proměňují společně se střídáním ročních období a dle aktuálního Třídního vzdělávacího programu přípravných tříd.
Letos již máme za sebou několik hezkých akcí. Jakmile se děti v září trochu seznámily mezi sebou a rozkoukaly se v novém prostředí své třídy a školy, vyrazili jsme společně na první vycházku do okolí naší školy. Došli jsme až k zahrádkám u řeky Svitavy, kde jsme viděli dozrávající ovoce a zeleninu. Počítali jsme vagóny vlaku na železničním mostě a sami jsme pak přešli řeku po úzké lávce. Byl to dobrodružný zážitek - museli jsme jít opatrně jeden za druhým a pevně se držet zábradlí. Všichni to krásně zvládli. Z hladiny řeky nás přitom pozoroval párek divokých kachen.
V říjnu jsme společně poznávali ovoce a zeleninu. Nejdříve jsme si o nich vyprávěli ve třídě, učili jsme se je poznávat a třídit, hráli jsme si o nich společně různé hry, učili se básničky a písničky. Pak jsme se rozhodli vypravit se na Zelný trh, kde všechny možné druhy ovoce a zeleniny prodávají, abychom si je prohlédli a taky některé z nich nakoupili. Ve třídě jsme pak udělali malou výstavku, díky které jsme si mohli ovoce a zeleninu v klidu prohlížet, brát do ruky a zkoumat její barvu, tvar, vůni, velikost nebo povrch.
Když už jsme si vše dostatečně prohlédli a také ochutnali ovoce i zeleninu, domluvili jsme se, že si ze zbylé zeleniny uvaříme polévku. Vše jsme si sami připravili, i zeleninu jsme si sami nakrájeli, a polévku jsme pak společně uvařili. V kuchyňce to krásně vonělo a každý z nás mohl pozorovat, jak z vody, nakrájené zeleniny, trochy másla, mouky a koření vzniká zdravá a chutná polévka. Ve třídě jsme si sedli ke stolu a všichni jsme si na vlastnoručně připraveném jídle moc pochutnali.
Letošní podzimní čas se opravdu vydařil a příroda nám kromě nádherných barev připravila i pěkné a teplé počasí. Vypravili jsme se tedy s dětmi na Bílou horu pozorovat městskou přírodu a podívat se z výšky na město Brno. Jeli jsme pár zastávek tramvají a už jsme šlapali do kopce úzkou pěšinou kolem šípkových keřů a krásně zbarvených listnatých stromů. Za chvíli se před námi objevil palouček s krásným výhledem na Brno, kde jsme se zastavili a naslouchali doléhajícím zvukům města. Po cestě vedoucí k novému třešňovému sadu jsme pozorovali v trávě drobná zvířátka a hmyz, který bydlel nedaleko v hotelu pro broučky. Na přilehlém hřišti jsme si zahráli na honěnou a pak jsme se pustili do navlékání řetězu z barevných listů. Po procházce parkem a dalším výhledu na Brno, tentokrát od památníku na vrcholu Bílé hory, jsme se vydali úzkou stezkou směrem k Juliánovu. Náš malý podzimní výlet jsme zakončili jízdou po báječně dlouhé klouzačce na hřišti Bzukot a pak už nás čekala cesta zpátky ke škole. Krásně jsme si to užili a těšíme se na další společné zážitky.
V tomto školním roce také plánujeme, kromě již tradičních návštěv představení Divadla Bolka Polívky a Planetária Brno, výukové programy Knihovny Jiřího Mahena a Centra environmentálního vzdělávání Rozmarýnek. Společně s dětmi z mateřské školy si hrajeme na školní zahradě, v předvánočním období přivítáme Mikuláše, na jaře chystáme čarodějnický rej a na konci školního roku pak rozloučení s budoucími prvňáčky. Máme se na co těšit.Fotodokumentace z vybraných akcí jsou k nahlédnutí na webových stránkách školy.


Zapsala Mgr. Hana Hadrabová – učitelka přípravné třídy
Akce přípravného ročníku 2019 - 2020


Výtvarná soutěž ZPOMAL, PROSÍM!

Naše děti namalovaly obrázky s tematikou dopravní výchovy do literární a výtvarné soutěže „ZPOMAL, PROSÍM!“, kterou vyhlásil Tým silniční bezpečnosti. Do soutěže posíláme 20 výtvarných prací, a to od dětí z mateřské školy či přípravného ročníku až po žáky sedmé třídy. Dílka jsou to zdařilá, tak jim držme palce!


Seznam autorů obrázků a jejich názvů naleznete zde!


Prohlédněte si fotografie!


Zapsala: Mgr. Hana Hadrabová, učitelka přípravného ročníku

Halloween v přípravce

Dny se nám krátí a světla ubývá, jsou tady dušičky. Abychom se té tmy tolik nebáli, vyrobili jsme si strašidýlka a lampičky. Pro odvážné, a to byli nakonec všechny děti, byla připravena malá stezka odvahy tajuplnou chodbou plnou lucerniček. Kdo je všechny spočítá?


Prohlédněte si fotografie!


Zapsala: Mgr. Hana Hadrabová, učitelka přípravného ročníku

Pohybová výchova

Cvičíme rádi, cvičíme každý den a stačí nám k tomu třeba obyčejná plechovka od müsli. S tou se dá dělat věcí! Dáváme ji nad hlavu, před sebe, za sebe, vedle sebe, běháme kolem, ale pozor, musíme se včas vyhnout. Cvičíme s ní ve stoje, na zemi, válíme ji po zemi, děláme si z nohou klouzačku, běháme slalom. Nakonec si dáme šmoulí aerobic a barevnou knoflíkovou honičku.


Prohlédněte si fotografie!


Zapsala: Mgr. Hana Hadrabová, učitelka přípravného ročníku

Podzimní tvoření

Podzim je období plné barev, a tak si s nimi hrajeme. Díváme se kolem sebe a necháváme se inspirovat podzimní přírodou i počasím. Takto jsme ztvárnili padající listí, stromy a barevné deštníky.


Prohlédněte si fotografie!


Zapsala: Mgr. Hana Hadrabová, učitelka přípravného ročníku

Rozvoj předmatematických představ

Těšíme se do školy na čtení, psaní i počítání. Proto se na to pilně připravujeme a hrajeme si na matematiku, třeba s barevnými knoflíky. Hodíme si kostkou a musíme napočítat tolik knoflíků, kolik nám padlo. Kdo má nejvíc? Nakonec si z knoflíků můžeme poskládat obrázky. Je to zábava!


Prohlédněte si fotografie!


Zapsala: Mgr. Hana Hadrabová, učitelka přípravného ročníku

MŠ a Přípravky v Knihovně Jiřího Mahena /14. 11./

Děti z mateřské školy a přípravných ročníků byli poprvé v knihovně. Paní knihovnice nás zavedla po schodech na vysokou pavlač pod střechou do útulné učebny. Připravili si pro nás program "Jak bydlí děti jinde na světě". Posadili jsme se na polštářky a poslouchali zajímavé povídání o tom, jak se bydlí v různých koutech světa. Hledali jsme na obrázcích správné domečky pro různá zvířátka, stavěli jsme iglú z kostek cukru, foukali jsme do hausbótů na vodě a nakonec jsme si z dřevěných kostek postavili několik mrakodrapů.


Prohlédněte si fotografie!


Zapsala: Mgr. Hana Hadrabová, učitelka přípravného ročníku

Přípravný ročník 2018 - 2019
Přípravná třída pro děti s odkladem školní docházky

Ve školním roce 2018/2019 je přípravná třída otevřena pouze pro děti šestileté, které dostaly odklad školní docházky o jeden rok. Jejich zařazení do této třídy má pomoci vyrovnat jejich vývoj a usnadnit jim úspěšné zahájení školní docházky.
Naše třída se nachází v budově MŠ Mlýnská 27. Pro děti je připraven školní vzdělávací program, který respektuje jejich individuální vzdělávací potřeby. Snažím se u dětí rozvíjet především komunikační dovednosti, zlepšit stav vyjadřování a mluvní projev, rozvíjet slovní zásobu. Hodně času věnuji také rozvoji grafomotoriky a dětské kresbě. Velmi se také zaměřuji na pohybové dovednosti dětí, sebeobslužné aktivity a pracovní návyky potřebné pro úspěšný vstup do základní školy. Všechny tyto činnosti probíhají v rámci režimu dne přípravné třídy. Jsou vhodně motivovány a probíhají hravou formou, aby děti zaujaly a měly z nich radost.
Velmi důležitá je také spolupráce s rodiči dětí. Velkou výhodou je, že učitelka je s rodiči denně v kontaktu a může je informovat o průběhu vzdělávání jejich dítěte.
Pro rodiče připravujeme také dvě besídky, kde mohou vidět své děti vystupovat.
Dalšími akcemi jsou návštěvy divadelních představení, tématické vycházky, příprava drobných rukodělných výrobků u příležitosti Vánoc a Velikonoc, sportovní den s atletikou, Čarodějáles.

Fotodokumentace z vybraných akcí jsou k nahlédnutí na webových stránkách školy.


Zapsala Mgr. Hana Svobodová – učitelka přípravné třídy
Akce přípravného ročníku 2018 - 2019

První pololetí v "Přípravce"

Fotky z přípravky... Tak už jsme se konečně sešli. Je nás 14 dětí - 8 kluků a 6 holčiček. Všichni už máme šest let, někdo i sedm. Ale potřebujeme se ještě něco málo doučit, aby nám to v 1. třídě šlo snáz.
Paní učitelka s námi zpívá, učíme se říkanky, hrajeme různé pohybové hry a cvičíme s různým náčiním, což nás moc baví. Také hodně kreslíme, vybarvujeme obrázky, malujeme barvami. Samozřejmě si o všem, co je kolem nás, pořád něco zajímavého a nového povídáme.
V přípravce je to bezva, protože si spolu můžeme i hrát. Máme spoustu hraček, stavebnic a všelijakých společenských her. Pro kluky auta, autodráhu, velké kostky. Pro holky zase vybavenou kuchyňku, kočárky, panenky i s oblečky.
Už jsme se naučili vystřihovat a taky nalepovat lepidlem. Spoustu výrobků si můžeme odnést domů na hraní nebo na ozdobu.
Byli jsme už také 3x v divadle. Skoro všichni poprvé. Hrané pohádky se nám moc líbily. Viděli jsme "Čtyřlístek v pohádkách, Vodníka Česílka a Brouka Pytlíka".
Každý den se můžeme také proběhnout a pohrát si na školním hřišti. Lezeme na prolézací loď, houpeme se, jezdíme na koloběžkách, hrajeme si s míčem, nebo jen tak na honěnou.
V přípravce je zábava a tak sem rádi chodíme.

Vaše děti z "Přípravky".


Prohlédněte si fotografie!


Zapsala: Mgr. Hana Svobodová, učitelka přípravného ročníku

Přípravné třídy 2017/2018

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...

Přípravné třídy 2016/2017

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...

Přípravné třídy 2015/2016

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...


<< zpět / top ^