Zpět na hlavní stránku

Přípravný ročník - vzpomínka na školní rok 2022-2023


Na předškoláčky ve věku 5 – 7 let čekaly v tomto školním roce opět dvě třídy spolu s paními učitelkami Mgr. Hanou Svobodovou, ing. Pavlou Oujezdskou a také asistentkou pedagoga Kristýnou Kakurovou.
Na podzim se děti nejdříve skamarádily s novým prostředím, hračkami, učitelkami, dětmi i pravidly, aby nám všem v Přípravce spolu bylo dobře. A pak už jsme mohli všichni vyrazit na první vycházku do města – podívat se na Zelný trh na ovoce a zeleninu, něco ochutnat, a hlavně si koupit dýni. Ta byla moc důležitá, čekalo nás za nějaký čas Helloweenské strašení. S dětmi jsme se pak naučili plno nových znalostí a dovedností – třeba dny v týdnu, poznávání barev, jména kamarádů, hodně nových písniček a básniček – a byl tady Mikuláš i s andělem a čertem – a hlavně se svou nadílkou. Čas běžel rychle jak podzimní vítr, odfoukal barevné listí a přivál velké vánoční těšení: chystali jsme s dětmi vánoční přání, zdobili třidu, nastrojili stromeček a byli jsme všichni moc a moc hodní a dobře se učili – co kdyby Ježíšek přinesl dárečky. Přípravka pak na čas osiřela, ale leden přišel v plné kráse, a když už zrovna venku místo sněhu pršelo, vytvořili jsme s dětmi zimní atmosféru aspoň písničkami, básničkami a sněhuláky z papíru. Na okno pak začalo nesměle ťukat první jarní sluníčko, přivítali jsme ho opět písničkou a taky jsme si zahráli na zahradníky – naše zelené osení udělalo maminkám na Velikonoce radost a ozdobu za oknem. A brzo nastal čas zahradních hrátek – koloběžky, kola, lopatky, bábovičky, kočárky, houpačky, míče a plno křiku a legrace – to bylo naše přípravkové jaro. Stihli jsme i návštěvu divadla s pohádkou Kocour v botách. A už tu byl velký dětský svátek – užili jsme si soutěže i hry, ale také jsme se stali experty na zeměpis – teď už víme, kde žijí i jak vypadají děti z celého světa. A čas předškoláků se pomalu krátil. Většina dětí s rozechvěním poklekala pod královský meč a pasováním se z nich stali velcí ŠKOLÁCI. Na „velkou školu“ se všechny děti velmi těšily – a bylo také proč. Za celý školní rok se naučily všechno potřebné, aby start do školního života, jejich závodní rozjezd v první třídě, byl hladký a úspěšný.
A o to nám tady v Přípravce jde. Učíme se hravou formou a děláme všechno pro to, aby zde děti byly spokojené a chodily sem rády. Vládne u nás dobrá nálada, děti navážou nová přátelství, učí se řešit spory, vyhrávat i prohrávat. Naučí se zacházet s pastelkami, nůžkami, stavebnicemi, zahrají si pohybové hry. Zlepší se jejich sebeobsluha, osamostatní se a posílí se jejich sebevědomí. Snažíme se také o vstřícnou komunikaci s rodinami, abychom zprostředkovali příjemné první setkání se školním prostředím.
Díky společnému úsilí nás všech – dětí, rodičů, učitelů a asistentů – se děti opět dobře připravily na vstup do prvního ročníku ZŠ, což každý rok znovu potvrzují i paní učitelky prvňáčků.


Zapsala Ing. Pavla Oujezdská, učitelka přípravného ročníku

Přípravný ročník 2021-2022


Je tomu již 30 let, kdy na ZŠ Křenová vznikl přípravný ročník. Tenkrát byla tato třída zřízena k ověření možností přípravy dětí na vstup do 1. ročníku ZŠ.
Přípravka se natolik osvědčila, že před 10 lety bylo třeba otevřít ještě jednu třídu, protože byl velký zájem dávat děti před vstupem „velké školy“ právě sem.
Dnes nám vodí děti maminky, které samy před mnoha léty do přípravky chodily.

Dvě třídy, zatím po dvanácti dětech, máme tedy i letos. Některé děti jsou pětileté, některé sedmileté, všechny veselé, hravé, zvídavé a pracovité. Starají se o ně paní učitelky Mgr. Hana Svobodová, Ing. Pavla Oujezdská a také asistentka pedagoga Kristýna Kakurová.

S dětmi pracujeme hravou formou a snažíme se, aby zde byly spokojené a chodily sem rády a při tom všem získaly co nejvíce potřebných znalostí a dovedností pro vstup do první třídy. Snažíme se i o vstřícnou komunikaci s rodinami, abychom zprostředkovali příjemné první setkání se školním prostředím.

Vládne u nás dobrá nálada, děti mají možnost pohrát si s kamarády, navazovat první přátelství, učit se spolu komunikovat, řešit spory, naučit se vyhrávat i prohrávat. Děti se naučí zacházet s pastelkami, barvami, nůžkami a lepidlem, zahrají si pohybové hry, naučí se manipulovat s různým náčiním a materiálem, pohybovat se ve skupině dětí. V přípravce se zlepší jejich dovednosti v oblasti sebeobsluhy a celkově se více osamostatní, posílí se jejich sebevědomí a začnou si více věřit.

Vzhledem k tomu, že se dětem můžeme věnovat hodně individuálně a spolupracovat přitom s rodiči, jsou děti, které prošly naší přípravkou, dobře připravené na vstup do prvního ročníku ZŠ, což každoročně potvrzují i paní učitelky prvňáčků.


Fotodokumentace z vybraných akcí jsou k nahlédnutí na webových stránkách školy.


Zapsala Mgr. Hana Svobodová, učitelka přípravného ročníku

Přípravný ročník 2020-2021


V tomto roce se v přípravce odehrála velká změna. Paní učitelka Mgr. Hana Hadrabová, která se mnoho let starala o naše předškoláčky, odešla na jiné působiště. Místo ní nastoupila k Mgr. Haně Svobodové paní učitelka ing. Pavla Oujezdská. O děti se stará také asistentka pedagoga Kristýna Kakurová. Dětí se letos sešlo po jedenácti v obou třídách.
Školní rok se rozjel slibně, děti poznenáhlu přivykaly školnímu rytmu, pak však opět zasáhla pandemie COVIDU a poslala nás „do onlajnu“. Tak jsme si s dětmi aspoň telefonovali, posílali jsme si v obálkách různé úkoly, obrázky i dárečky, dokud pandemie trochu nepolevila a my se mohli vrátit do školních lavic (v případě naší Přípravky spíše na „školní koberec“).

Předvánoční čas jsme strávili s dětmi výrobou ozdob, přáníček a „sváteční atmosféry“. V lednu a v únoru jsme si konečně užili i na školní zahradě sněhových vloček. No a po jarních prázdninách škola opět posmutněle osiřela a nám na povídání s dětmi, básničky a písničky zbyly telefony. A také obálky plné zábavných úkolů a obrázků.

Povelikonoční návrat do přátelského prostředí přípravky všichni přivítali s velkým nadšením. S dětmi jsme se pustili do pilné práce – bylo třeba všechno rychle zvládnout, aby se žáčci z Přípravky nemuseli v září v první třídě stydět. Všichni jsme se moc snažili, k chození do školy nás motivovala i soutěž „O poklad papouška Wikiho“. Poslední školní den jsme pak mohli rodičům (a někdo i mladším sourozencům) ukázat aspoň něco z toho, co jsme se s dětmi z Přípravky naučili. A bylo toho dost – však z toho mají paní učitelky z prvních tříd radost!!!!


Fotodokumentace z vybraných akcí jsou k nahlédnutí na webových stránkách školy.


Zapsala Ing. Pavla Oujezdská, učitelka přípravného ročníku

Přípravný ročník 2019 - 2020


Nový školní rok 2019/2020 v přípravném ročníku

V letošním školním roce máme opět dvě přípravné třídy se sídlem v budově MŠ na Mlýnské 27. Do každé z nich pravidelně dochází kolem deseti dětí mezi pátým a šestým rokem věku. O děti se starají paní učitelky Mgr. Hana Svobodová a Mgr. Hana Hadrabová spolu s asistentkou pedagoga Kristýnou Kakurovou. Obě třídy úzce spolupracují na projektech zážitkového učení, v hodinách pohybové výchovy, při společných vycházkách či návštěvách kulturních akcí a pobytu dětí na školní zahradě.
Při každodenní práci s dětmi ve třídě dodržujeme stanovený režim dne, který je rozdělen do čtyř částí – volná hra a individuální práce s dětmi, pohybová výchova, řízená výchovně-vzdělávací činnost a volitelné aktivity na školní zahradě. Jednotlivé aktivity jsou zaměřeny na rozvoj všech dovedností potřebných pro úspěšné zahájení školní docházky a jsou voleny s ohledem na individuální úroveň dětí. Témata výuky se v průběhu roku proměňují společně se střídáním ročních období a dle aktuálního Třídního vzdělávacího programu přípravných tříd.
Letos již máme za sebou několik hezkých akcí. Jakmile se děti v září trochu seznámily mezi sebou a rozkoukaly se v novém prostředí své třídy a školy, vyrazili jsme společně na první vycházku do okolí naší školy. Došli jsme až k zahrádkám u řeky Svitavy, kde jsme viděli dozrávající ovoce a zeleninu. Počítali jsme vagóny vlaku na železničním mostě a sami jsme pak přešli řeku po úzké lávce. Byl to dobrodružný zážitek - museli jsme jít opatrně jeden za druhým a pevně se držet zábradlí. Všichni to krásně zvládli. Z hladiny řeky nás přitom pozoroval párek divokých kachen.
V říjnu jsme společně poznávali ovoce a zeleninu. Nejdříve jsme si o nich vyprávěli ve třídě, učili jsme se je poznávat a třídit, hráli jsme si o nich společně různé hry, učili se básničky a písničky. Pak jsme se rozhodli vypravit se na Zelný trh, kde všechny možné druhy ovoce a zeleniny prodávají, abychom si je prohlédli a taky některé z nich nakoupili. Ve třídě jsme pak udělali malou výstavku, díky které jsme si mohli ovoce a zeleninu v klidu prohlížet, brát do ruky a zkoumat její barvu, tvar, vůni, velikost nebo povrch.
Když už jsme si vše dostatečně prohlédli a také ochutnali ovoce i zeleninu, domluvili jsme se, že si ze zbylé zeleniny uvaříme polévku. Vše jsme si sami připravili, i zeleninu jsme si sami nakrájeli, a polévku jsme pak společně uvařili. V kuchyňce to krásně vonělo a každý z nás mohl pozorovat, jak z vody, nakrájené zeleniny, trochy másla, mouky a koření vzniká zdravá a chutná polévka. Ve třídě jsme si sedli ke stolu a všichni jsme si na vlastnoručně připraveném jídle moc pochutnali.
Letošní podzimní čas se opravdu vydařil a příroda nám kromě nádherných barev připravila i pěkné a teplé počasí. Vypravili jsme se tedy s dětmi na Bílou horu pozorovat městskou přírodu a podívat se z výšky na město Brno. Jeli jsme pár zastávek tramvají a už jsme šlapali do kopce úzkou pěšinou kolem šípkových keřů a krásně zbarvených listnatých stromů. Za chvíli se před námi objevil palouček s krásným výhledem na Brno, kde jsme se zastavili a naslouchali doléhajícím zvukům města. Po cestě vedoucí k novému třešňovému sadu jsme pozorovali v trávě drobná zvířátka a hmyz, který bydlel nedaleko v hotelu pro broučky. Na přilehlém hřišti jsme si zahráli na honěnou a pak jsme se pustili do navlékání řetězu z barevných listů. Po procházce parkem a dalším výhledu na Brno, tentokrát od památníku na vrcholu Bílé hory, jsme se vydali úzkou stezkou směrem k Juliánovu. Náš malý podzimní výlet jsme zakončili jízdou po báječně dlouhé klouzačce na hřišti Bzukot a pak už nás čekala cesta zpátky ke škole. Krásně jsme si to užili a těšíme se na další společné zážitky.
V tomto školním roce také plánujeme, kromě již tradičních návštěv představení Divadla Bolka Polívky a Planetária Brno, výukové programy Knihovny Jiřího Mahena a Centra environmentálního vzdělávání Rozmarýnek. Společně s dětmi z mateřské školy si hrajeme na školní zahradě, v předvánočním období přivítáme Mikuláše, na jaře chystáme čarodějnický rej a na konci školního roku pak rozloučení s budoucími prvňáčky. Máme se na co těšit.Fotodokumentace z vybraných akcí jsou k nahlédnutí na webových stránkách školy.


Zapsala Mgr. Hana Hadrabová – učitelka přípravné třídy
Akce přípravného ročníku 2019 - 2020


Výtvarná soutěž ZPOMAL, PROSÍM!

Naše děti namalovaly obrázky s tematikou dopravní výchovy do literární a výtvarné soutěže „ZPOMAL, PROSÍM!“, kterou vyhlásil Tým silniční bezpečnosti. Do soutěže posíláme 20 výtvarných prací, a to od dětí z mateřské školy či přípravného ročníku až po žáky sedmé třídy. Dílka jsou to zdařilá, tak jim držme palce!


Seznam autorů obrázků a jejich názvů naleznete zde!


Prohlédněte si fotografie!


Zapsala: Mgr. Hana Hadrabová, učitelka přípravného ročníku

Halloween v přípravce

Dny se nám krátí a světla ubývá, jsou tady dušičky. Abychom se té tmy tolik nebáli, vyrobili jsme si strašidýlka a lampičky. Pro odvážné, a to byli nakonec všechny děti, byla připravena malá stezka odvahy tajuplnou chodbou plnou lucerniček. Kdo je všechny spočítá?


Prohlédněte si fotografie!


Zapsala: Mgr. Hana Hadrabová, učitelka přípravného ročníku

Pohybová výchova

Cvičíme rádi, cvičíme každý den a stačí nám k tomu třeba obyčejná plechovka od müsli. S tou se dá dělat věcí! Dáváme ji nad hlavu, před sebe, za sebe, vedle sebe, běháme kolem, ale pozor, musíme se včas vyhnout. Cvičíme s ní ve stoje, na zemi, válíme ji po zemi, děláme si z nohou klouzačku, běháme slalom. Nakonec si dáme šmoulí aerobic a barevnou knoflíkovou honičku.


Prohlédněte si fotografie!


Zapsala: Mgr. Hana Hadrabová, učitelka přípravného ročníku

Podzimní tvoření

Podzim je období plné barev, a tak si s nimi hrajeme. Díváme se kolem sebe a necháváme se inspirovat podzimní přírodou i počasím. Takto jsme ztvárnili padající listí, stromy a barevné deštníky.


Prohlédněte si fotografie!


Zapsala: Mgr. Hana Hadrabová, učitelka přípravného ročníku

Rozvoj předmatematických představ

Těšíme se do školy na čtení, psaní i počítání. Proto se na to pilně připravujeme a hrajeme si na matematiku, třeba s barevnými knoflíky. Hodíme si kostkou a musíme napočítat tolik knoflíků, kolik nám padlo. Kdo má nejvíc? Nakonec si z knoflíků můžeme poskládat obrázky. Je to zábava!


Prohlédněte si fotografie!


Zapsala: Mgr. Hana Hadrabová, učitelka přípravného ročníku

MŠ a Přípravky v Knihovně Jiřího Mahena /14. 11./

Děti z mateřské školy a přípravných ročníků byli poprvé v knihovně. Paní knihovnice nás zavedla po schodech na vysokou pavlač pod střechou do útulné učebny. Připravili si pro nás program "Jak bydlí děti jinde na světě". Posadili jsme se na polštářky a poslouchali zajímavé povídání o tom, jak se bydlí v různých koutech světa. Hledali jsme na obrázcích správné domečky pro různá zvířátka, stavěli jsme iglú z kostek cukru, foukali jsme do hausbótů na vodě a nakonec jsme si z dřevěných kostek postavili několik mrakodrapů.


Prohlédněte si fotografie!


Zapsala: Mgr. Hana Hadrabová, učitelka přípravného ročníku

Přípravný ročník 2018 - 2019
Přípravná třída pro děti s odkladem školní docházky

Ve školním roce 2018/2019 je přípravná třída otevřena pouze pro děti šestileté, které dostaly odklad školní docházky o jeden rok. Jejich zařazení do této třídy má pomoci vyrovnat jejich vývoj a usnadnit jim úspěšné zahájení školní docházky.
Naše třída se nachází v budově MŠ Mlýnská 27. Pro děti je připraven školní vzdělávací program, který respektuje jejich individuální vzdělávací potřeby. Snažím se u dětí rozvíjet především komunikační dovednosti, zlepšit stav vyjadřování a mluvní projev, rozvíjet slovní zásobu. Hodně času věnuji také rozvoji grafomotoriky a dětské kresbě. Velmi se také zaměřuji na pohybové dovednosti dětí, sebeobslužné aktivity a pracovní návyky potřebné pro úspěšný vstup do základní školy. Všechny tyto činnosti probíhají v rámci režimu dne přípravné třídy. Jsou vhodně motivovány a probíhají hravou formou, aby děti zaujaly a měly z nich radost.
Velmi důležitá je také spolupráce s rodiči dětí. Velkou výhodou je, že učitelka je s rodiči denně v kontaktu a může je informovat o průběhu vzdělávání jejich dítěte.
Pro rodiče připravujeme také dvě besídky, kde mohou vidět své děti vystupovat.
Dalšími akcemi jsou návštěvy divadelních představení, tématické vycházky, příprava drobných rukodělných výrobků u příležitosti Vánoc a Velikonoc, sportovní den s atletikou, Čarodějáles.

Fotodokumentace z vybraných akcí jsou k nahlédnutí na webových stránkách školy.


Zapsala Mgr. Hana Svobodová – učitelka přípravné třídy
Akce přípravného ročníku 2018 - 2019

První pololetí v "Přípravce"

Fotky z přípravky... Tak už jsme se konečně sešli. Je nás 14 dětí - 8 kluků a 6 holčiček. Všichni už máme šest let, někdo i sedm. Ale potřebujeme se ještě něco málo doučit, aby nám to v 1. třídě šlo snáz.
Paní učitelka s námi zpívá, učíme se říkanky, hrajeme různé pohybové hry a cvičíme s různým náčiním, což nás moc baví. Také hodně kreslíme, vybarvujeme obrázky, malujeme barvami. Samozřejmě si o všem, co je kolem nás, pořád něco zajímavého a nového povídáme.
V přípravce je to bezva, protože si spolu můžeme i hrát. Máme spoustu hraček, stavebnic a všelijakých společenských her. Pro kluky auta, autodráhu, velké kostky. Pro holky zase vybavenou kuchyňku, kočárky, panenky i s oblečky.
Už jsme se naučili vystřihovat a taky nalepovat lepidlem. Spoustu výrobků si můžeme odnést domů na hraní nebo na ozdobu.
Byli jsme už také 3x v divadle. Skoro všichni poprvé. Hrané pohádky se nám moc líbily. Viděli jsme "Čtyřlístek v pohádkách, Vodníka Česílka a Brouka Pytlíka".
Každý den se můžeme také proběhnout a pohrát si na školním hřišti. Lezeme na prolézací loď, houpeme se, jezdíme na koloběžkách, hrajeme si s míčem, nebo jen tak na honěnou.
V přípravce je zábava a tak sem rádi chodíme.

Vaše děti z "Přípravky".


Prohlédněte si fotografie!


Zapsala: Mgr. Hana Svobodová, učitelka přípravného ročníku

Přípravné třídy 2017/2018

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...

Přípravné třídy 2016/2017

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...

Přípravné třídy 2015/2016

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...


<< zpět / top ^