Zpět na hlavní stránku

Školní řád

 

Aktuálně :: Aktualizace školního řádu provedena k 1. 9. 2019! ::

 

Vybrané kapitoly:

Jednání zákonných zástupců žáků se školou

Jednání zákonných zástupců žáků se školou je možné pouze v předem ohlášené době na základě pozvání školy nebo na základě požadavku rodičů. Mimořádné, předem neohlášené návštěvy jsou výjimečně možné pouze o přestávce, bez narušování vyučovací hodiny.

Při jednání se školou projednává jednotlivé případy zákonný zástupce podle závažnosti nejdříve s vyučujícím, třídním učitelem, výchovnou poradkyní nebo s vedením školy ve spolupráci se školní psycholožkou.

Omlouvání nepřítomnosti žáka

Na vyšetření k lékaři během vyučování si žáka vyžádá rodič osobně nebo předem písemně, s udáním data a času odchodu ze školy a s podpisem rodičů.

Nepřítomnost žáka ve vyučování omlouvají rodiče písemně, telefonicky nebo osobně třídnímu učiteli a to předem, pokud je známo, že dítě bude nepřítomno. V jiném případě je omluva nutná do tří dnů.

Každá absence musí být omluvena v deníčku nebo v ŽK, kterou žák předloží ihned po příchodu do školy třídnímu učiteli. Nestane-li se tak, bude nepřítomnost posuzována jako neomluvená. Neomluvená absence je projednávána třídním učitelem se zákonným zástupcem, na školní výchovné komisi, příslušným orgánem sociálně právní ochrany dětí nebo Policií ČR.

V odůvodněných případech (častá nebo dlouhodobá absence z důvodů nevolnosti nebo nemoci) bude škola vyžadovat potvrzení lékaře, které rodiče hradí podle tarifů zdravotního zařízení.

Uvolňování žáka z výuky

Potřebuje-li rodič žáka uvolnit na více dnů až týden (rekreace), požádá písemně třídního učitele, na více jak týden požádá ředitele školy prostřednictvím třídního učitele.


Kompletní řád ke stažení zde!

<< zpět / top ^