Zpět na hlavní stránku

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Tel.: 533 433 612

Konzultační hodiny pro rodiče:
úterý 12:30 - 14:30 h (1. patro - pracovna ŠPP) nebo po domluvě
ve dnech hovorových hodin a třídních schůzek: 15:30 - 17:00 h

Individuální konzultace jednotlivých pracovníků:
Mgr. Daniela ŠamánkováMetodik ŠPP, výchovný poradce
PhDr. Marie BělíkováŠkolní psycholog
Mgr. Jana CulecaSpeciální pedagog, vedoucí ŠPP
Ing. Charlotta ŠvehlíkováŠkolní metodik prevence

Poznámka: Pro více informací klikněte na jméno pracovníka.


Jak vám může ŠPP pomoci?

 • zajišťuje metodickou podporu v oblasti neformálního vzdělávání žáků
 • podílí se na realizaci programů prevence rizikového chování pro žáky
 • pomáhá při rozvoji žáků v oblasti osobnostní a sociální výchovy
 • zajišťuje primární prevenci výchovných problémů a školní neúspěšnosti žáků
 • průběžně a dlouhodobě pečuje o žáky s prospěchovými obtížemi (zprostředkuje doučování i mimo školu - DROM, IQ Roma servis, Ratolest - Pavlač)
 • poskytuje odbornou pomoc při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků z jiného kulturního prostředí, žáků se sociálním znevýhodněním
 • vyhledává a pečuje o nadané žáky (individuální přístup pedagogů, projekty, Masarykova univerzita)
 • nabízí pomoc při řešení krizových situací žáků
 • v řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků spolupracuje s dalšími institucemi (PPP, SVP, SPC, OSPOD, Policie ČR, zdravotnictví a další subjekty podle potřeby)
 • poskytuje metodické zázemí, realizaci a sledování účinnosti preventivních programů aplikovaných školou
 • poskytuje odborná psychologická a speciálně pedagogická vyšetření bez časového prodlení
 • poskytuje metodickou pomoc učitelům při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností


Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zák. zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žákova zák. zástupce. Souhlasu není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní, nebo tělesné zdraví žáka, nebo osob v jeho okolí. Informace a data o žácích a jejich rodičích jsou důvěrná a je s nimi nakládáno v souladu se Zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.


Poradenští pracovníci spolupracují s třídními učiteli, učiteli jednotlivých předmětů, koordinátorkou školního vzdělávacího programu, asistenty pedagoga, terénními pracovníky a se zástupci příslušných institucí a organizací (PPP, SPC, OSPOD, Policie ČR aj.). Smyslem práce ŠPP je maximálně kvalifikovaně pomáhat řešit problémy žáků a trvale zkvalitňovat společenské klima školy.


Školní psycholog pracuje na naší škole v rámci projektu RAMPS - VIP III. Další pracovníci ŠPP vám mohou pomáhat díky projektům OP VK KŘENKA - zážitkem k inkluzi, CZ.1.07/1.2.00/27.0012 a Model komunitního a inkluzivního vzdělávání pro základní školy hlavního vzdělávacího proudu, CZ.1.07/1.2.17/01.0013. Tyto projekty jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Prostory Školního poradenského pracoviště byly upraveny v rámci projektu Inkluzivní vzdělávání - podpora Školního poradenského pracoviště, který byl spolufinancován Nadací ČEZ a ÚMČ Brno-střed.


     Prezentace činnosti Školního poradenského pracoviště 2012 - 2013.

Prezentace činnosti Školního poradenského pracoviště 2011 - 2012.

<< zpět / top ^