Zpět na hlavní stránku

Ochrana osobních údajů :: GDPR

Základní informace o ochraně osobních údajů:

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit.
Cílem je hájit práva žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.

Důležité dokumenty k seznámení:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byla jmenována JUDr. Iva KUCKIROVÁ, advokátka zapsaná v ČAK pod č. 17063, se sídlem Starobrněnská 20, 602 00 Brno, tel. +420 606 789 717, e-mail: advokat@kklegal.cz.

<< zpět / top ^