Zpět na hlavní stránku

...aktualizujeme!


Vedení a zaměstnanci školy

Ke stažení zde: zaměstnanci-školy.pdf 

Telefonní čísla naleznete v Kontaktech nebo zde!

Vedení školy

Mgr. Zdeněk LICHTNEGERLichtneger, ředitel školy
Mgr. Jana CULECA, zástupkyně pro I. stupeň
Mgr. Daniela ŠAMÁNKOVÁ, zástupkyně pro II. stupeň

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Jana CULECA, vedoucí ŠPP
Mgr. Daniela ŠAMÁNKOVÁ, výchovná poradkyně
Ing. Charlotta ŠVEHLÍKOVÁ, metodička prevence
PhDr. Marie BĚLÍKOVÁ, školní psycholožka

Třídní učitelé

Mgr. Hana SVOBODOVÁ, MŠSvobodová I. přípravná třída
Ing. Pavla OUJEZDSKÁ II. přípravná třída
Mgr. Růžena SEYKOROVÁ, 1. st.Seykorová I. A
Mgr. Michaela KRÁTKÁ, VZ, spec. ped. I. B
Mgr. Zdeňka TULKOVÁ, 2. st., R, Fr, OvTulková II. třída
Mgr. Terezie LEŠČINSKÁ, spec. ped. III. A
Mgr. Leona VAŠKOVÁ, spec. ped. III. B
Mgr. Nikola KOVÁCSOVÁ, D IV. A
Michaela KOCMANOVÁ IV. B
Bc. Květoslava ADAMOVÁ, pedagogika V. A
Mgr. Zdenka BARCUCHOVÁ, 1. st., Vv V. B
Mgr. Petra HORKÁ, D VI. A
Lucie ZELENKOVÁ VI. B
Mgr. Soňa JUHÁSOVÁ, ČJ VII. A
Ing. Charlotta ŠVEHLÍKOVÁ, Ch, Př VII. B
Mgr. Tomáš GAJA, TV, Z VIII. A
Mgr. Vladimíra RYVOLOVÁ, spec. ped. VIII. + IX. B
Mgr. Ivo MIKA, F, Pč, InfMika
IX. A

Netřídní učitelé

JUDr. Karin BRZOBOHATÁ Ph. D., AJ
Mgr. Jana CULECA, 1. st., spec. ped.
Ing. Kamil GABLER, M, Inf
Mgr. Soňa JUHÁSOVÁ, Čj
Michaela KOCMANOVÁ, 1. stupeň
Kateřina KOUDELKOVÁ, 1. st.
Mgr. Ludmila KOVÁŘOVÁ, ČJ, VO
Lucie MACHÁLKOVÁ, Vv
Mgr. Marián MARCIN, Z
Petr OLIVAOliva
Pavla POKLADNÍKOVÁ, Tv
Mgr. Daniela ŠAMÁNKOVÁ, Pč, spec. ped.
Lucie ZELENKOVÁ, Aj, Tv

Školní družina

Vedoucí ŠD - Bc. Květoslava ADAMOVÁ

I. oddělení - Sylva KLEMOVÁ

II. oddělení - Mgr. Marián MARCIN a Jitka REZKOVÁ

Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila KOTLÁNOVÁ - vedoucí asistentů
JUDr. Karin BRZOBOHATÁ Ph. D.
Mgr. Irena DEKÝŠOVÁ
Jana DOSEDLOVÁ
Jana FORMÁNKOVÁ
Mgr. Jitka KAČEROVÁ
Kristýna KAKUROVÁ
Michaela KOCMANOVÁ
Sylva KLEMOVÁ
Adriana KRIŠTOFOVÁ
Zdeněk LÁZOK, DIS. art.
Lucie MACHÁLKOVÁ
Ing. Pavla OUJEZDSKÁ
Pavla POKLADNÍKOVÁ
Jitka REZKOVÁ
Mgr. Leona VAŠKOVÁ
Daria WEISZOVÁ

MŠ Mlýnská 27

Věra ŠKVAŘILOVÁ, vedoucí učitelka
Věra ZAHRADNÍČKOVÁ, učitelka
Eva VALKOVIČOVÁ, provozní pracovnice

Ekonomicko - správní zaměstnanci

Mgr. Elena PEŇÁZOVÁ, finanční referentka
Mgr. Ludmila KOTLÁNOVÁ, koordinátor školních aktivit
Miroslav KAKUR, školník - provozář, úklid
Jana FORMÁNKOVÁ, administrativní pracovnice
Mgr. Pavla MOTYKOVÁ, administrativní pracovnice
Pavla KAKUROVÁ, výdej stravy, úklid
Kristina KAKUROVÁ, úklid
Kristýna KAKUROVÁ, úklid
Jaroslav KOTLÁN, pomocník školníka

Další funkce

Mgr. Jana CULECA, logoped, vedoucí ŠPP
Ing. Charlotta ŠVEHLÍKOVÁ, prevence sociálně patologických jevů
Mgr. Ivo MIKA, správce sítě
Mgr. Zdeněk LICHTNEGER, koordinátor Školního vzdělávacího programu, koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií; webové stránky školy

<< zpět / top ^