Zpět na hlavní stránku

Vedení a zaměstnanci školy

Telefonní čísla naleznete v Kontaktech nebo zde!

Vedení školy

Mgr. Zdeněk LICHTNEGERLichtneger, ředitel školy
Mgr. Jana CULECA, zástupkyně pro I. stupeň
Mgr. Daniela ŠAMÁNKOVÁ, zástupkyně pro II. stupeň

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Jana CULECA, vedoucí ŠPP
Mgr. Daniela ŠAMÁNKOVÁ, výchovná poradkyně
Ing. Charlotta ŠVEHLÍKOVÁ, metodička prevence
PhDr. Marie BĚLÍKOVÁ, školní psycholožka
Mgr. Patricie KOKRHÁNKOVÁ, školní psycholožka /Šablony III/
Mgr. Jolana DANIELOVÁ, sociální pedagožka

Třídní učitelé

Mgr. Hana SVOBODOVÁ, MŠSvobodová I. přípravná třída
Ing. Pavla OUJEZDSKÁ II. přípravná třída
Mgr. Růžena SEYKOROVÁ, 1. st.Seykorová I. A
Mgr. Zdenka BARCUCHOVÁ, 1. st., Vv I. B
Mgr. Leona VAŠKOVÁ, spec. ped. II. A
Mgr. Michaela KRÁTKÁ, VZ, spec. ped. II. B
Bc. Květoslava ADAMOVÁ, pedagogika III. třída
Kateřina KOUDELKOVÁ, 1. st. IV. A
Mgr. Aneta PEHALOVÁ, spec. ped. IV. B
Mgr. Nikola KOVÁCSOVÁ, D V. A
Michaela KOCMANOVÁ V. B
Petr OLIVAOliva
VI. A
Ing. Charlotta ŠVEHLÍKOVÁ, Ch, Př VI. B
Mgr. Petra HORKÁ, D VII. A
Mgr. Lucie ZELENKOVÁ VII. B
Mgr. Soňa JUHÁSOVÁ, ČJ VIII. A
Mgr. Tomáš GAJA, TV, Z IX. A
Mgr. Vladimíra RYVOLOVÁ, spec. ped. VIII. + IX. B

Netřídní učitelé

Ing. Kamil GABLER, M, Inf
Lucie MACHÁLKOVÁ, Vv
Mgr. Marián MARCIN, Z, Pč
Bc. Magdalena MALÁ, spec. ped.
Mgr. Lenka MRÁKOTOVÁ, spec. a soc. ped.
Pavla POKLADNÍKOVÁ, soc. ped.
Bc. Lucie POKORNÁ, spec. ped.
Mgr. Ivana VANÍČKOVÁ, M, Vo, Inf

Školní družina

Vedoucí ŠD - Bc. Květoslava ADAMOVÁ

I. oddělení - Sylva KLEMOVÁ

II. oddělení - Mgr. Marián MARCIN a Jitka REZKOVÁ

Asistenti pedagoga

JUDr. Karin BRZOBOHATÁ Ph. D.
Jana DOSEDLOVÁ
Michaela DIRDOVÁ
Jana FORMÁNKOVÁ
Petra HAVELKOVÁ
Miloš HENKRICH
Kristýna KAKUROVÁ
Michaela KOCMANOVÁ
Sylva KLEMOVÁ
Adriana KRIŠTOFOVÁ
Zdeněk LÁZOK, DIS. art.
Lucie MACHÁLKOVÁ
Magdalena MALÁ
Jitka REZKOVÁ
Kateřina ŠMAHELOVÁ
Martina ŠVÉDOVÁ
Darja WEISZOVÁ

MŠ Mlýnská 27

Věra ŠKVAŘILOVÁ, vedoucí učitelka
Věra ZAHRADNÍČKOVÁ, učitelka
Eva VALKOVIČOVÁ, provozní pracovnice

Ekonomicko - správní zaměstnanci

Mgr. Elena PEŇÁZOVÁ, finanční referentka
Simona VALOVÁ, hlavní účetní
Mgr. Ludmila KOTLÁNOVÁ, koordinátor školních aktivit
Miroslav KAKUR, školník - provozář, úklid
Jana FORMÁNKOVÁ, administrativní pracovnice
Pavla KAKUROVÁ, výdej stravy, úklid
Kristina KAKUROVÁ, úklid
Kristýna KAKUROVÁ, úklid

Další funkce

Mgr. Jana CULECA, logoped, vedoucí ŠPP
Ing. Charlotta ŠVEHLÍKOVÁ, prevence sociálně patologických jevů
Mgr. Zdeněk LICHTNEGER, koordinátor Školního vzdělávacího programu, koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií; webové stránky školy

<< zpět / top ^