Zpět na hlavní stránku

Informace pro rodiče

Časový plán výuky:

č.h. od - do č.h. od - do
1. 8:00 - 8:45 5. 11:50 - 12:35
2. 8:55 - 9:40 6. 12:45 - 13:30
3. 10:00 - 10:45 7. 13:35 - 14:20
4. 10:55 - 11:40 8. 14:25 - 15:10

Školní rozvrh 2016/2017

Rozvrh ke stažení zde: Rozvrh hodin 2016 - 2017

Organizace školního roku 2016/2017

Začátek školního roku:
Podzimní prázdniny:
Vánoční prázdniny:
Pololetní vysvědčení:
Pololetní prázdniny:
Jarní prázdniny:
Velikonoční prázdniny:
Závěrečné vysvědčení:
Hlavní prázdniny:
Školní rok 2017/2018:
Další volné dny:
čtvrtek 1. 9. 2016
středa 26. 10. a čtvrtek 27. 10. 2016
pátek 23. 12. 2016 - pondělí 2. 1. 2017
úterý 31. 1. 2017
pátek 3. 2. 2017
pondělí 13. 3. - pátek 17. 3. 2017
čtvrtek 13. 4. a pátek 14. 4. 2017
pátek 30. 6. 2017
sobota 1. 7. - pátek 1. 9. 2017
pondělí 4. 9. 2017
28. 9., 28. 10., 17. 11. 2016 a 17. 4.,1. 5., 8. 5. 2017

Třídní schůzky:

20. 9. 2016
10. 1. 2017
6. 6. 2017
1.st. od 15:30 hod.
2.st. od 15:30 hod.
třídní schůzky končí v 16:30 hod.  

Hovorové hodiny:

15. 11. 2016
11. 4. 2017
od 15:30 do 16:30 hod.
 

Den otevřených dveří

čtvrtek 2. 2. 2017
pátek 10. 3. 2017 I. stupeň - pro rodiče předškoláků

Zápis do 1. třídy

pátek 7. 4. a 21. 4. 2017

Volitelné předměty:

informatika
domácnost
etická výchova

Nepovinné předměty:

informatika
sportovní hry
cvičení z matematiky
cvičení z jazyka českého
kondiční cvičení  

Zájmová činnost

pěvecký kroužek
fotbal
pohybové aktivity
taneční kroužek
deskové hry
výtvarný kroužek, keramika
kroužek šikovných rukou (probíhá v ŠD)
Seznam všech aktivit ZDE!
 

Dále nabízíme

nápravnou péči o integrované žáky
logopedickou péči
školní výlety
plavání ve 2. a 3. ročníku
návštěvy kin, divadel
poznávací exkurze


Školní jídelna

Stravu pro naše žáky zajišťuje školní kuchyně Nádvorní 1. (tel.: 543 213 232)
V případě onemocnění dítěte je první den možno vyzvednout oběd do jídlonosičů (ne skla), na další dny je nutno obědy odhlásit ve škole u paní Krištofové, a to den předem do 12:00 hodin osobně nebo na telefonních číslech 533 433 620 a 543 212 587 kl. 20.

Prohlédněte si jídelní lístek.

<< zpět / top ^