Zpět na hlavní stránku

Informace pro rodiče

Časový plán výuky:

č.h. od - do č.h. od - do
1. 8:00 - 8:45 5. 11:50 - 12:35
2. 8:55 - 9:40 6. 12:45 - 13:30
3. 10:00 - 10:45 7. 13:35 - 14:20
4. 10:55 - 11:40 8. 14:25 - 15:10

Organizace školního roku 2021/2022

Začátek školního roku:
Podzimní prázdniny:
Vánoční prázdniny:
Pololetní vysvědčení:
Pololetní prázdniny:
Jarní prázdniny:
Velikonoční prázdniny:
Závěrečné vysvědčení:
Hlavní prázdniny:
Školní rok 2022/2023:
Další volné dny:
středa 1. 9. 2021
středa 27. 10. a pátek 29. 10. 2021
středa 23. 12. 2021 - neděle 2. 1. 2022
pondělí 31. 1. 2022
pátek 4. 2. 2022
pondělí 7. 3. - neděle 13. 3. 2022
čtvrtek 14. 4. 2022
čtvrtek 30. 6. 2022
pátek 1. 7. - středa 31. 8. 2022
čtvrtek 1. 9. 2022
28. 9. 2021, 28. 10. 2021 a 18. 4. 2022

Třídní schůzky:

7. 9. 2021
11. 1. 2022
14. 6. 2022
1.st. od 15:30 hod.
2.st. od 15:30 hod.
třídní schůzky končí v 16:30 hod.  

Hovorové hodiny:

23. 11. 2021
26. 4. 2022
od 15:30 do 16:30 hod.
 

Den otevřených dveří

pátek 4. 3. 2022 I. stupeň - pro rodiče předškoláků

Zápis do 1. třídy

pátek 1. 4. a 22. 4. 2022  

Zájmová činnost

pěvecký, hudební kroužek
sportovní kroužky
kroužky na podporu tvořivosti
taneční kroužek
deskové hry
výtvarný kroužek, keramika
 

Dále nabízíme

nápravnou péči o integrované žáky
logopedickou péči
školní výlety
plavání ve 2. a 3. ročníku
návštěvy kin, knihoven, divadel
poznávací exkurze


Školní jídelna

Stravu pro naše žáky zajišťuje školní kuchyně Nádvorní 1. (tel.: 543 213 232)
V případě onemocnění dítěte je první den možno vyzvednout oběd do jídlonosičů (ne skla), na další dny je nutno obědy odhlásit ve škole u paní Krištofové, a to den předem do 12:00 hodin osobně nebo na telefonních číslech 533 433 620 a 543 212 587 kl. 20.

<< zpět / top ^