Zpět na hlavní stránku

Informace pro rodiče

Časový plán výuky:

č.h. od - do č.h. od - do
1. 8:00 - 8:45 5. 11:50 - 12:35
2. 8:55 - 9:40 6. 12:45 - 13:30
3. 10:00 - 10:45 7. 13:35 - 14:20
4. 10:55 - 11:40 8. 14:25 - 15:10

Organizace školního roku 2023/2024

Začátek školního roku:
Podzimní prázdniny:
Vánoční prázdniny:
Pololetní vysvědčení:
Pololetní prázdniny:
Jarní prázdniny:
Velikonoční prázdniny:
Závěrečné vysvědčení:
Hlavní prázdniny:
Školní rok 2023/2024:
Další volné dny:
čtvrtek 4. 9. 2023
čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2023
sobota 23. 12. 2023 - úterý 2. 1. 2024
středa 31. 1. 2024
pátek 2. 2. 2024
pondělí 5. 2. - neděle 11. 2. 2024
čtvrtek 28. 3. 2024
pátek 28. 6. 2024
sobota 29. 6. - neděle 1. 9. 2024
pondělí 2. 9. 2024
28. 9. 2023, 17. 11. 2023, 29. 3. 2024, 1. 4. 2024, 1. 5. 2024 a 8. 5. 2024

Třídní schůzky:

12. 9. 2023
16. 1. 2024
11. 6. 2024
1.st. od 15:30 hod.
2.st. od 15:30 hod.
třídní schůzky končí v 16:30 hod.  

Hovorové hodiny:

21. 11. 2023
23. 4. 2024
od 15:30 do 16:30 hod.
 

Den otevřených dveří

pátek 1. 3. 2024 I. stupeň - pro rodiče předškoláků

Zápis do 1. třídy

pátek 12. 4. a 26. 4. 2024  

Zájmová činnost

pěvecký, hudební kroužek
sportovní kroužky
kroužky na podporu tvořivosti
taneční kroužek
deskové hry
výtvarný kroužek, keramika
 

Dále nabízíme

nápravnou péči o integrované žáky
logopedickou péči
školní výlety
plavání ve 2. a 3. ročníku
návštěvy kin, knihoven, divadel
poznávací exkurze


Školní jídelna

Stravu pro naše žáky zajišťuje školní kuchyně Nádvorní 1. (tel.: 543 213 232)
V případě onemocnění dítěte je první den možno vyzvednout oběd do jídlonosičů (ne skla), na další dny je nutno obědy odhlásit ve škole u paní Krištofové, a to den předem do 12:00 hodin osobně nebo na telefonních číslech 533 433 620 a 543 212 587 kl. 20.

<< zpět / top ^