Zpět na hlavní stránku

I. a II. přípravný ročník :: 2015 - 2016
Vážení rodiče,
v letošním roce je tomu již neuvěřitelných 20 let, co se na naší škole otevřel první přípravný ročník a nyní již třetím rokem v prostorách školní družiny funguje i druhý přípravný ročník. Děti se zde zábavnou a hravou formou připravují na vstup do 1. třídy. Učí se základním dovednostem, zdokonalují se v mluvení, kreslení, vyrábějí si mnoho pěkných věcí a celkově tak rozvíjejí svou osobnost, znalosti a dovednosti. Také se často účastní nejrůznějších zajímavých i kulturních akcí. Každý měsíc navštěvují divadelní představení a každý týden chodí cvičit do „velké“ tělocvičny. Za pěkného počasí si hrají venku na zahradě. V rámci dobré spolupráce s rodinami pořádáme dílny pro rodiče, besídky a společné akce. Také nabízíme edukativně-stimulační skupiny pro děti a rodiče, kde se mohou dospělí seznámit s tím, jak se s dětmi ve škole pracuje a co mají zvládnout před vstupem do 1. ročníku.
V září jsme v každém z ročníků přivítali 15 dětí a po krátkém seznamování si již užíváme podzimních radovánek. Chodíme na vycházky a sbíráme vše, co nám podzim nabízí a vyrábíme moc pěkné věci. Děti ve škole poznaly kamarády a učí se nové básničky a písničky, mnoho nových her a dovedností. Např. obtiskování listů, stříhání, malování barvami apod. Děti činnost velmi baví, rády si hrají v herně i pracují na úkolech. Ať je léto nebo zima, ve škole je vždycky prima.

Zapsala Mgr. Lenka Dvořáková a Mgr. Hana Svobodová – učitelky přípravných ročníků
Akce přípravného ročníku

Svátek maminek v přípravce ZŠ Křenová

Den matek Oslava Svátku matek s dětmi a maminkami dětí se stala již tradicí. Také letos jsme maminky a babičky pozvali k nám do třídy na besídku. Připravili jsme půl hodinový program složený z tanečků, básniček, písní a veršů o jaru a maminkách. Přišly se na nás tentokrát podívat celé rodiny, včetně miminek, tatínků a babiček. Dětem se vystoupení podařilo a byly odměněny častým potleskem. Z besídky si každá maminka odnášela dárek, který děti připravily a malou kytičku konvalinek.


Prohlédněte si fotografie!


Zapsala: Mgr. Hana Svobodová, učitelka přípravného ročníkuFotografie z roku 2007

Prohlédněte si fotografie přípravného ročníku, které byly pořízeny v roce 2007. Je to tak dávno :-)


Prohlédněte si fotografie!<< zpět / top ^