Zpět na hlavní stránku

Přípravný ročník 2017 - 2018
Přípravná třída pro děti s odkladem školní docházky

Ve školním roce 2017/2018 je přípravná třída otevřena pouze pro děti šestileté, které dostaly odklad školní docházky o jeden rok. Jejich zařazení do této třídy má pomoci vyrovnat jejich vývoj a usnadnit jim úspěšné zahájení školní docházky.
Naše třída se nachází v budově MŠ Mlýnská 27. Pro děti je připraven školní vzdělávací program, který respektuje jejich individuální vzdělávací potřeby. Snažím se u dětí rozvíjet především komunikační dovednosti, zlepšit stav vyjadřování a mluvní projev, rozvíjet slovní zásobu. Hodně času věnuji také rozvoji grafomotoriky a dětské kresbě. Velmi se také zaměřuji na pohybové dovednosti dětí, sebeobslužné aktivity a pracovní návyky potřebné pro úspěšný vstup do základní školy. Všechny tyto činnosti probíhají v rámci režimu dne přípravné třídy. Jsou vhodně motivovány a probíhají hravou formou, aby děti zaujaly a měly z nich radost.
Velmi důležitá je také spolupráce s rodiči dětí. Velkou výhodou je, že učitelka je s rodiči denně v kontaktu a může je informovat o průběhu vzdělávání jejich dítěte.
Pro rodiče připravujeme také dvě besídky, kde mohou vidět své děti vystupovat.
Dalšími akcemi jsou návštěvy divadelních představení, tématické vycházky, příprava drobných rukodělných výrobků u příležitosti Vánoc a Velikonoc, sportovní den s atletikou, Čarodějáles.

Fotodokumentace z vybraných akcí jsou k nahlédnutí na webových stránkách školy.


Zapsala Mgr. Hana Svobodová – učitelka přípravné třídy
Akce přípravného ročníku 2017 - 2018Přípravné třídy 2016/2017

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...

Přípravné třídy 2015/2016

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...


<< zpět / top ^