Zpět na hlavní stránku

Akce klubu KŘENKA ve šk. roce 2006/07

Vánoční besídka - 19. 12.2006

Dne 19.12. proběhla malá vánoční besídka, které se zúčastnilo 14 žáků. U malého ozdobeného stromečku bez svíček (z bezpečnostních důvodů) si děti společně s přítomnými pracovníky klubu zazpívali vánoční koledy, popili čaj nebo colu a pojedli připravené občerstvení. Panovala přátelská atmosféra a byla legrace. Besídka se všem líbila a věříme, že si to příští rok zopakujeme.

Pedagogický dozor: Bc. Radim Procházka (vedoucí klubu), Bc. Šárka Kropáčková (asistentka), Mgr. Miroslav Coufal (dobrovolník)

Výlet do Znojma - 14. 12. 2006

Celodenní výlet do Znojma se uskutečnil ve čtvrtek dne 14.12. a zúčastnilo se ho 6 žáků. Doprava do Znojma i zpět byla zajištěna vlakem. Náplní výletu bylo seznámení se s historií města včetně prohlídky podzemních chodeb, návštěva dvou vyhlídkových věží, v závěru byl dán dětem krátký rozchod na vánoční nákup. Během výletu se přihodil jeden kázeňský přestupek, který byl řešen ihned na místě ústní domluvou. Po celou dobu výletu panovala veselá atmosféra.

Pedagogický dozor: Bc. Radim Procházka (vedoucí klubu), Daniela Kolářová (asistentka)

DROM CUP KŘENKA - 29. 11. 2006

Fotbalový turnaj žáků 5. a 6. tříd proběhl ve středu 29. 11. v tělocvičně ZŠ Křenová. Turnaje se zúčastnily družstva 4 škol (Sekaninova, nám. 28. října, Štolcova a Křenová). Žáci ZŠ Křenová (8 chlapců) trénují v rámci aktivit klubu Křenka pravidelně vždy v pondělí a ve středu. To se projevilo i v tomto turnaji, kde tento fotbalový tým zvítězil. Na 2. místě se umístila ZŠ nám 28. října a na 3. místě ZŠ Štolcova.

Pedagogický dozor: Bc. Radim Procházka (vedoucí klubu), Tibor Döme (asistent)

Motivační beseda - 18. 11. 2006

Na toto posezení byl pozván pan René Líčartovský, dlouholetý známý vedoucího klubu. Zajímavě hovořil o svém životě, neboť měl velké problémy, ať se jedná s docházkou do školy, s chováním k okolí, později i s drogami a neposledně byl i zavřený. To vše stihnul do 20- ti let svého života. Jelikož sám pochopil, že život je úplně o něčem jiném, začal na sobě pracovat a nyní je soukromým podnikatelem. Toto vyprávěl žákům v klubu a ukázal dětem, že není dobré se zapojovat do všeho (drogy, krádeže apod.), co dělají ostatní, ať už z jakéhokoli důvodu. Besedy se zúčastnilo 13 žáků, kterým toto neformální povídání o životě jednoho staršího z nich dalo něco nového, o čem nikdy nepřemýšleli. Otázkou je, zda si z toho vezmou příklad a budou se vyvarovávat negativních a škodlivých prvků, které jim nabízí jejich starší kamarádi.

Pedagogický dohled: Bc. Radim Procházka (vedoucí klubu) a Bc. Šárka Kropáčková (asistentka)

Draci na Brněnské přehradě - 26. 10 2006

Akce DRACI se konala o podzimních prázdninách ve čtvrtek 26.10. na Brněnské přehradě. Předcházelo stavění, lepení a malování draků ve výtvarné dílně v klubu. Sraz byl v klubu od 12.30 – 13.15 hod. Přišlo osm žáků, s námi ale k mému zklamání odešli pouze čtyři. Ostatní se omluvili, že jdou hrát fotbal. Tato akce, i když nebyla početná (málo dětí), byla účastníky velmi dobře hodnocena a nebyl s nimi žádný problém. Moc se jim pouštění draků líbilo.

Pedagogický dohled: Bc. Radim Procházka (vedoucí klubu) a Bc. Šárka Kropáčková (asistentka)

Praha - Romský festival

Akci, která proběhla 18. – 19. 10. organizovala ZŠ Grafická v Praze. Klub Křenka se zde prezentoval prostřednictvím hudební skupiny Bongáči. Akce se zúčastnilo 7 dětí. Festival byl přehlídkou různých kulturních představení, které si připravily děti ze ZŠ s významnými prvky romské kultury, a to z celé České republiky.

Pedagogický dozor: Mgr. Ludmila Kotlánová, Mgr. Zdeněk Lichtneger, Mgr. Vladimír Tulka, Tibor Döme

Výlet do Mariánského údolí - 27.8.2006

Dne 27.8. proběhl výlet do krásné přírody Mariánského údolí, na kterém jsme se domluvili přímo v klubu. Zúčastnilo se ho devět žáků, ale bohužel s ne moc dobrým chováním a špatnými návyky (kouření při akci – tři žáci, vulgární chování – rovněž tři žáci – tito byli potrestáni dle pravidel klubu). Ostatním žákům se výlet líbil, hlavně zmrzlina, kterou jsme jim koupili. Trochu nás udivilo, jak málo mají znalosti o rostlinách, či ptácích, vypadali jako by byli v přírodě poprvé.

Pedagogický dozor: Radim Procházka (vedoucí klubu), Daniela Kolářová (asistentka)

top ^