Zpět na hlavní stránku

Žáci rádi pracují díky projektu Avas džas sikhľol, čhavore!

Tisková zpráva

Na ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je od listopadu 2006 realizován projekt Avas džas sikhľol, čhavore! (Pojďme se učit, děcka!), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci programu OP RLZ. Tento projekt umožňuje žákům se sociálním a zdravotním znevýhodněním efektivnější výuku v malých skupinách.

Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy k tomu uvádí: „Naším cílem je především zajistit znevýhodněným žákům co nejlepší podmínky pro učení a úspěšné zakončení školní docházky. Tento projekt by měl zvýšit právě u těchto dětí jejich sebedůvěru, zájem o lepší výsledky ve škole a další vzdělávání. Průběh první části realizace projektu ukazuje, že výuka v malých skupinách je jednou z mála možností jak s těmito žáky efektivně pracovat.“

Projekt je určen žákům 6. až 9. tříd. Výuka probíhá ve speciálně vybavených pracovnách. Žáci zde mají k dispozici jak moderní multimediální techniku, tak i řadu tématické literatury a didaktického vybavení.

Třídní učitelé po besedách s žáky konstatovali, že práce v malých skupinách se žákům líbí, mohou se v hodinách lépe soustředit a realizovat.

Projekt bude pokračovat i v následujícím školním roce 2007/2008 a jeho celkové výsledky by měly ukázat, že tento způsob výuky je pro školy tohoto typu východiskem z řady vzdělávacích a výchovných problémů.

Koordinátorka projektu: Mgr. Ludmila Kotlánová

top ^