Zpět na hlavní stránku

Školní Jarmark 2008

V úterý dne 17. června, odpoledne ve 14 hodin, vypukl další školní Jarmark. Netrpěliví návštěvníci postávali před branami školního hřiště už dlouho před začátkem akce. Jako tradičně ho zahájil pan ředitel vlídným slovem k publiku a tentokrát přidal i soutěžní otázku, za jejíž správné zodpovězení sliboval lákavé ceny. Po úvodní písni „Bongáčů“ už nastoupily dětičky ze školky a přípravného ročníku. Po pěkném vystoupení následovaly pásma tanečků, písniček a předávání diplomů vítězům školního kola Slavíků ve školní lavici. Komu se nechtělo jen sedět a poslouchat, využil stanovišť po celém areálu a házel balónky, skákal snožmo, stavěl hrady z kostek nebo absolvoval překážkovou dráhu. Za to si pak mohl vyzvednout odměnu u paní zástupkyně. I vše pěkné jednou končí a tak celý program završily tance hostů – skupiny žáků ze školy Štolcova a taneční skupina Mersi. Nezbývalo než za zvuků tónů našich Bongáčů pomalu celou akci ukončit a těšit se, že za rok se sejdeme znovu.

Zapsala: Mgr. Jana Procházková


Fotogalerie


top ^