Zpět na hlavní stránku

Elektronická podatelna ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

1. Elektronická podatelna ZŠ a MŠ přijímá elektronická podání podepsaná pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.). Informace o tom, jak získat ceritifikát, jsou uvedeny na adrese www.postsignum.cz

 

2. Elektronické podání lze podat prostřednictvím e-mailové zprávy na adrese:
zskrenova@zskrenova.cz

 

3. Adresa umístění elektronické podatelny: zskrenova@zskrenova.cz
ZŠ a MŠ Brno
Křenová 21
602 00 Brno

 

4. Telefon: 533 433 611

 

5. Úřední hodiny:
Nepřetržitý provoz

 

6. Příjem a zpracování elektronického podání
Při příchodu datové zprávy elektronická podatelna provádí kontrolu, zda jsou splněny všechny náležitosti, které jsou potřebné ke zpracování jako např. čitelnost, kontrola přítomnosti škodlivého kódu, zaručený elektronický podpis. Po provedení kontroly odešle na adresu odesílatele emailovou zprávu, která obsahuje informace o stavu datové zprávy, zda byla elektronickou podatelnou přijata, identifikační údaje podání, nebo v opačném případě nebyla přijata a z jakých důvodů. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracována.

 

7. Seznam povolených formátů datových zpráv
Elektronické podání může být učiněno pouze v následujících formátech:
:: formát *.doc
:: formát *.rtf
:: formát *.pdf
:: formát *.txt
:: formát *.xls
:: formát *.jpg
:: formát *.htm, *.html, *. xml, *.mht

 

8. Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy • CD • DVD

 

9. Vyřizování dotazů týkající se provozu elektronické podatelny: Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na obecnou adresu zskrenova@zskrenova.cz

 

10. Seznam jmen oprávněných zaměstnanců, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát pro komunikaci v rámci podatelny určené pro přijímání a zasílání zpráv: Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy

 

<< zpět / top ^