Zpět na hlavní stránku

Ukončené/realizované projekty

Národní plán doučování :: stránky projektu

ŠABLONY III - od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023


Mateřská škola:
:: Práce školního psychologa v mateřské škole.
:: Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení.
:: Projektové dny ve škole.

Základní škola:
:: Práce školního psychologa v základní škole.
:: Tandemová výuka.
:: Projektové dny ve výuce.
Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně :: stránky projektu

MAP II - webové stránky projektu
 

Šablony II /od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2021/ - UKONČEN!
Pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol - UKONČEN!
Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně - UKONČEN!

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně - UKONČEN!

Šablony 1 - UKONČEN!
Kreativní partnerství - UKONČEN!
Grammy - UKONČEN!
Školní komunitní projekt OTEVŘENÁ ŠKOLA
Šikula - UKONČEN!
Čteme - komunikujeme - rozumíme - UKONČEN!
Křenka - zážitkem k inkluzi - UKONČEN!
EU peníze školám - UKONČEN!
Restart
Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách
FAIR PLAY :: Studenti za rovnoprávnost
Model komunitního a inkluzivního vzdělávání pro základní školy hlavního vzdělávacího proudu
Najdi svou cestu
Informační blog o projektu Šanci dětem!
Projekt OP VK - SPÁDOVÉ ŠKOLY
Šanci dětem!
Rovné příležitosti ke vzdělávání pro romské žáky v inkluzivní škole

 

<< zpět / top ^