+65+ ZŠ a MŠ Brno Křenová
Zpět na hlavní stránku

Školní družina

Základní informace školní družiny


Od 1. září 2016 máme na naší škole 2 oddělení školní družiny. 1. oddělení je umístěno v přízemí budovy školy, 2. oddělení se nachází naproti budově školy.

Přijímáme děti z přípravného ročníku, žáky z 1. – 4. třídy.

Snažíme se zabezpečit účastníkům náplň volného času. Usilujeme o to, aby činnosti podporovaly zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj dítěte. Snažíme se vytvářet takové prostředí, aby se účastníci cítili spokojeně, bezpečně, předcházíme sociálně-patologickým jevům. Volíme činnosti tak, aby každý účastník mohl uplatnit své vlohy a schopnosti, podporujeme důvěru účastníka v sebe sama. Účastníci mají možnost využívat spontánní individuální nebo skupinové aktivity. Účastníci mají možnost se podílet na výzdobě prostor ŠD. Pro činnosti využíváme i prostory školní zahrady a tělocvičnu.

Spolupracujeme s pedagogy, se školním psychologem a zákonnými zástupci účastníků ŠD.

Provozní doba ŠD:
od 11.40 do 16.00 hodin

Platba ŠD:
110,- Kč měsíčně

Vychovatelé ŠD:
1. oddělení - Mgr. Marián Marcin
2. oddělení - Sylva Klemová

Další důležité odkazy:

Seznamte se s vnitřním řádem školní družiny!

Školní vzdělávací program pro školní družinu.

Podívejte se na organizaci dne vašich dětí v družině.


<< zpět / top ^

 Akce družiny ve školním roce 2017/2018Akce roku 2016/2017

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v minulém roce...

Akce roku 2015/2016

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...

Akce roku 2014/2015

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...

Akce roku 2013/2014

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...

Akce roku 2012/2013

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...

Akce roku 2011/2012

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...

Akce roku 2010/2011

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...

Akce roku 2009/2010

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...

Akce roku 2008/2009

::klikni:: Podívejte se, co všechno jsme zažili v předchozích letech...

<< zpět / top ^